Őrsy László

1921. júl. 30. Pusztaegres. SJ 1943. aug. 14. Psz. 1951. aug. 15. F. 1960. aug. 14.

A zugligeti Manrézában végezte a noviciátust, utána Szegeden kezdte meg filozófiai tanulmányait, de 1946-ban külföldre távozott, és Rómában fejezte be 1948-ban. Ugyanitt elkezdte a teológiát, amit 1950–2 között Leuvenben fejezett be. 1953-ban St. Asaphban végezte a terciát. A következő évben Londonban volt lelkipásztor, majd 1955–7-ben Rómában bienniumot végzett kánonjogból, és a Gergely Egyetemen doktorált. 1958–60-ban Oxfordban tanult polgári jogot, majd 1961–6 között Rómában a Gergely Egyetemen tanított kánonjogot, közben spirituális volt az Angol Kollégiumban. 1967-ben a washingtoni katolikus egyetemen, 1968–73 között New Yorkban a Fordham Egyetemen teológiát, 1974–93 között pedig a washingtoni Georgetown Egyetemen kánonjogot tanított. Közben a katolikus egyetemen is oktatott. Professor emeritusként továbbra is tart jogi kurzusokat az egyetemen, és gyakran hívják előadni különböző amerikai és európai egyetemekre.

M: The Difference between the Order of Episcopate and the Order of Presbyterate in Gratian’s Decree. Róma, 1962; The Complex Problem of Mixed Marriages Burne and Oates. London, 1963; A lélek befogadásra készen. A szerzetesi élet a II. vatikáni zsinat után. Kézirat; Open the Spirit. Religious Life after Vatican II. Washington–Cleveland–London, 1968; Aperti allo spirito: Vita religiosa dopo il Concilio Vaticano II. Milánó, 1969; The Case for Freedom: Human Rights in the Church. Washington–Cleveland, 1969; The Lord of Confusion. Denville, NJ, 1970; Úttalan utak ura. Eisenstadt, 1971, 2. kiadás Kecskemét, 1997; Some Questions about the Purpose and Scope of the General Congregation. St. Louis, Miss., 1972; Probing in the Spirit. Washington, 1976; Blessed are those who have Questions. Denville, NJ, 1976; Boldogok a keresők. Eisenstadt, 1976; Egyházjog és teológia. Róma, 1977 (Teológiai Kiskönyvtár, III/4); From Vision to Legislation. From the Council to a Code of Laws. Milwaukee, 1985; The Evolving Church and the Sacrament of Penance. Denville, NJ, 1978; Open to the spirit. Washington–Cleveland, 1988; Marriage in Canon Law. Texts and Comments, Reflections and Questions. Wilmington, 1988; The Profession of Faith and the Oath of Fidelity. A Theological and Canonical Analysis. Wilmington, 1990; Theology and Canon Law. New Horizonts for Legislation and Interpretation. Collegeville, Minne., 1992; A Lélekre nyitottan. Szerzetesélet a II. Vatikáni zsinat után. Bp., 1997; Receiving the Council. Theological and Canonical Insights and Debates. Collegeville, 2009. Ir: MJTN 171; Borbándi 508; Őrsy László – Teológia és egyházjog. MJV II. 289–92; MJN 225–226.született: 1921-07-30, Pusztaegresbelépés: 1943-08-14fogadalom: 1960-08-14papszentelés: 1951-08-15