Paczoth Ferenc

1598. febr. Böki. SJ 1619. nov. 14. Leoben. Psz. 1627. Graz. F. 1644. dec. 8. 4 fog. prof. Nagyszombat. †1649. aug. 8. Pozsony.

Próbaideje után 1620–3-ban Nápolyban tanult bölcseletet, 1625–7-ben Grazban teológiát. A következő évben Eberndorfban végezte a harmadik próbaévet. 1629-ben Bécsben tanított bölcseletet, s ezzel befejezte tanári működését. Utána egy évig hitszónok volt. 1631–4-ben Pécsett a hódoltsági misszióban dolgozott. 1635–7-ben Homonnán házfőnökként működött. 1638-ban Ungváron vezette az építkezést. Utána Sopronban volt elöljáró, majd Homonnán és Pozsonyban lelkipásztori feladatokat látott el. 1644-ben a nagyszombati szemináriumot vezette. 1645-től haláláig, 1649-ig Pozsonyban népmisszionárius volt.

Ir: CPA II. 696; Molnár Antal: Paczoth Ferenc. A kecskeméti jezsuita misszió (1633–1635). MEV 13 (2001) 3–4, 47–61.született: 1598-02-0, Bökibelépés: 1619-11-14, Leobenfogadalom: 1644-12-8, Nagyszombat, 4 fog. prof.papszentelés: 1627-0-0, Grazmeghalt: 1649-08-8, Pozsony