Palánkay (Gausz) Tibor

1907. ápr. 11. Palánka. Nyelv: magyar. SJ 1925. szept. 7. Érd. Psz. 1937. jún. 24. Szeged. †1982. febr. 23. München.

A bácskai Palánkán született; Kalocsáról Érden lépett be a Társaságba. A próbaidő után 1928-ban Kalocsán letette az érettségit. 1929–31-ben Szegeden végezte a bölcseletet. 1932–4-ben Kalocsán volt konviktusi nevelő. A teológiát 1935-ben, Innsbruckban kezdte, de a második évtől Szegeden folytatta. Ott szentelték pappá 1937-ben. 1939-ben Szegeden végezte a harmadik próbaévet. 1940-ben Bp.-en a Manrézában az újoncmester helyettese volt, és lelkigyakorlatokat vezetett. 1941-ben Kalocsán a házgondnok helyetteseként és lelkipásztorként dolgozott. 1942–3-ban Szatmárnémetiben házi lelkiatya volt és lelkipásztorkodott. 1944-ben több hónapos frontszolgálatra hívták be. Onnan Kispestre került, ahol 1949-ben házfőnök lett. 1950-ben, a szerzetesrendek feloszlatása után a váci egyházmegye szolgálatába került, ahonnan 1951 decemberében elbocsátották. Attól kezdve segédmunkás és villanyszerelő volt. 1955 augusztusában börtönbe került, 1956 októberében szabadult. Utána bujkált. 1958 szeptemberében büntetését letöltöttnek nyilvánították. 1959–67-ben adóbeszedő volt Pestszentlőrincen. 1967-ben nyugdíjba ment. 1973. január 2-án Nyugatra távozott. Rövid római tartózkodás után az év őszén Münchenben lett kórházlelkész 1979. január végéig. 1982-ben, Münchenben halt meg. Fiatal pap korában leányok lelkipásztorává képezte ki magát, és több sikeres könyvet adott ki a háború alatt számukra. Utána, főleg Kispesten, a családpasztorációban dolgozott. Számos hátrahagyott kéziratából a kilencvenes években több nyomtatásban is megjelent.

M: Ragyogó szemek. Bp., 1940; Jegygyűrűért. Bp., 1941; Énekeljen a szíved is. Bp., 1942; Ha az Ő szavát halljátok. Bp., 1943; Boldogasszony édes. Bp., 1944; Világosodjék világosságtok. Bp., 1944; Szívet a családnak. Bp., 1945; Családi szentóra. Bp., 1947; Két gyűrű, egy boldogság. Bp., 1948; A szeretet forradalma. München, 1974. Életerőnk a szeretet. Bp., 1990; Életfeladatunk Krisztus. Bp., 1991; Önátadásunk Istennek. Bp., 1992; Veled beszélgetek. Bp., 1993; Egyéniségünk kibontakozása. Bp., 1994; Verjetek benne gyökeret. Bp., 1994; Szeretetből nőtt egyházközség. Bp., 1995; Szeretet mélységei Bp., é. n.; Újszerű emberiség. Bp., é. n.; Életmisém gyakorlata. Bp., 2007; Benned. Bp., 2011. Ir: Cat. Def. II. 77; Hetényi Varga II. 268–70; MJTN 172–3; MKL X. 454; Pálos 185; P. Palánkay-Gauss Tibor S. J. Cor Unum 161. (1982. június) 6; P. Palánkay (Gausz) Tibor SJ (1907–1982). Szolgálat 54. (1982. Péter–Pál) 99–100; P. P.-G. T. szellemi hagyatéka, élete és életműve. Ensdorf, 1987; Körmendy Gy.: P. P. G. T. KMJ III. 368–78; Nemesszeghy E.: Palánkay Gausz Tibor S. J. (1907–1982) élete munkája fő életműve méltatása. ProvH 101. (2007. március–április) 28–37; Miklósházy 44.született: 1907-04-11, Palánkabelépés: 1925-09-7, Érdpapszentelés: 1937-06-24, Szegedmeghalt: 1982-02-23, Münchenbeszélt nyelvek: magyar