Pámer László

1865. ápr. 15. Zalaegerszeg. Nyelv: magyar. SJ 1883. aug. 14. Nagyszombat. Psz. 1899. márc. 19. Nagyszombat, F. 1904. febr. 2. Bécs. 4 fog. prof. †1951. júl. 24. Balatonfüred.

Zalaegerszegen született, St. Andräban lépett be a Társaságba. A próbaidő után ugyanott retorikát is végzett. A bölcseletet 1887–8-ban Pozsonyban, a harmadik évet Bécs-Kalksburgban magánúton végezte. 1890–1-ben Kalocsán német nyelvet tanított. 1892–4-ben Bp.-en államvizsgára készült. 1895–6-ban Bécs-Lainzban, 1897-ben Nagyszombatban magánúton tanult teológiát. 1899-ben szentelték pappá. 1898–1938-ig a magyar nyelv tanára volt Bécs-Kalksburgban, ahol ezekben az években számos – főleg nemesi családokból származó – magyar fiatal tanult a gimnáziumban. 1939-től Kalocsán élt mint író és házi gyóntató. A rendek feloszlatása után Balatonfüreden halt meg 1951-ben.

M: Gonzaga sz. Alajos iratai. Bp., 1891; A Jézustársasági szentek és boldogok tisztelete. Kalocsa, 1891, Bp., 1926; Nagyasszonyunk szeplőtelen szent szívének tisztelete. Kalocsa, 1904; Früh vollendet. Alexander Freiherr Brenner von Felsack. Graz–Bécs, 1909; Die Quelle des Friedens. Freiburg i. Br., 1909. Ir: Cat. Def. I. 25.546; MJTN 173–4; MKL X. 494; Petrik 1901–10/II.; Tóth 30; Miklósházy 45.született: 1865-04-15, Zalaegerszegbelépés: 1883-08-14, Nagyszombatfogadalom: 1904-02-2, Bécs, 4 fog. prof.papszentelés: 1899-03-19, Nagyszombat,meghalt: 1951-07-24, Balatonfüredbeszélt nyelvek: magyar