Pejacsevics X. Ferenc

1707. júl. 15. Eszék. Nyelv: horvát. SJ 1722. okt. 14. Bécs. Psz. 1736. Graz. F. 1740. aug. 15. Zágráb. 4 fog. prof. Zágráb. †1781. okt. 7. Pozsega.

Eszéken született, Pécsről lépett be Bécsben a Társaságba. A próbaidő után Leobenben elvégezte a tanárképzőt. 1726–8-ban Bécsben tanult bölcseletet. 1729-ben Zágrábban, 1730-ban Pécsett, 1732-ben újra Zágrábban tanított középiskolában. 1733–6-ig Grazban végezte a teológiai tanulmányokat. 1736-ban szentelték pappá. A következő évben Besztercebányán végezte a harmadik probációt. 1738-ban Nagyszombatban, 1739–41-ben Zágrábban tanított bölcseletet. 1742-ben Laibachban, 1743–4-ben Linzben, majd 1745–6-ban Bécsben volt a kazuisztika tanára. 1748-tól tizenkét évig Grazban működött, ez életének legtermékenyebb ideje volt. Először két évig egyházjogot tanított. 1750–5 között a teológia tanára, 1751-től a teológiai kar dékánja, 1756–9-ben az egyetem kancellárja volt. Ekkor kezdte elöljárói pályafutását. Rektor volt 1760–2-ben Zágrábban, 1763–6-ban Pécsett, 1767–9-ben Pozsegában, 1770–2-ben újra Zágrábban, majd 1773-ban Pozsegában. A feloszlatás után péterváradi apát lett. Pozsegában halt meg 1781-ben. Műveit – egy kivételével, amely halála után jelent meg – Grazban adta ki. A szentségtan, különösen az Oltáriszentség érdekelte, de írt a kegyelemtanról és a megtestesülés tanáról is.

M: Controversiae Ecclesiae Orientalis et Occidentalis. Graz, 1752; De Jubilaeo et indulgentiis. Graz, 1753; Tomus Primus Theologicorum dogmatum de Sacramentis. Graz, 1754; Tractatus de sacramentis. Graz, 1754; Tractatus de SS. Eucharistiae Sacramento. Graz, 1754; Assertiones Theologico-dogmaticae. Graz, 1755; Tractatus theologicus de fontibus theologicis. Graz, 1756; Theologicorum dogmatum de Deo incarnato libri octo. Graz, 1757; Tractatus de Gratia. Graz, 1757; Historia Serviae. Kalocsa, 1797. Ir: DHCJ III. 3074; Nom. II. 1177; Petrik 1712–1860/III.; Po III./215416–8; Po Magyar 1417–9; So VI. 438–9; St 259; Szi X. 701–2; Radočić Nikola. Istorija Srbije Franje Ks. Barona Pejačevića. Rasprave Znanstvenoga Društva za Humanistične Vede. (1930) 5–6. 253–304; Pinzger F.: Pejacsevics Xav. Ferenc. Régi jezsuiták Pécsett. Pécs, 1941. 26–9.született: 1707-07-15, Eszékbelépés: 1722-10-14, Bécspapszentelés: 1736-0-0, Grazmeghalt: 1781-10-7, Pozsegabeszélt nyelvek: horvát