Pesti József

1919. márc. 3. Dég. SJ 1938. aug. 14. Bp. Psz. 1948. júl. 15. Róma. F. 1968. aug. 15. †1997. dec. 30. Buenos Aires.

A zugligeti Manrézában végezte a noviciátust és a retorikát. 1942–4 között Kassán filozófiát hallgatott, 1946-ban Pécsett volt magiszter. 1947-ben Rómába küldték teológiára, ahol pappá szentelték. 1951-ben repetitor volt a Germanicumban, 1952–3 között bienniumot végzett teológiából és doktorált, majd 1955-ben ismét repetitor. 1956-ban Argentínába küldték, ahol először Florianopolisban volt lelkész, majd 1957–90 között a magyar emigránsok lelkészeként működött. Buenos Airesben iskolát és cserkészotthont épített a magyar gyermekek számára. 1982–90 között az egyetemen tanított. Magyar őstörténettel foglalkozott, amiről előadásokat is tartott, valamint szakirodalmat adott ki. 1990-ben hazatért Magyarországra, 1991–7 között először Szegeden, majd Kalocsán volt lelkész a régi jezsuita templomban. 1997-ben, egy rövid argentíniai látogatás alkalmával hunyt el.

M: A vulkán kürtőjén. Buenos Aires, 1958; On the Edge of the Volcano. Charlottesville, 1966; Political Lyrics from Hungary 1952–1956. Charlottesville, 1969; Két rádióbeszéde. Buenos Aires, 1980; Mit akartok az őstörténettel? Buenos Aires, 1982. Ir: MJTN 178; Pesti József: Önéletrajz. MJV III. 322–6; Pesti József S. J. 1919–1997. Kalocsai Kollégium 13. (1996) 41–2; Molnár G.: Pesti József SJ. Magyar hősök Latin-Amerikában a XX. században. MEV (2004) 1–2, 227–8.született: 1919-03-3, Dégbelépés: 1938-08-14, Bpfogadalom: 1968-08-15papszentelés: 1948-07-15, Rómameghalt: 1997-12-30, Buenos Aires