Pestvármegyei András

1592. márc. 5. Pozsony. Nyelv: magyar. SJ 1613. dec. 1. Brünn. Psz. 1621. Graz. F. 1628. júl. 31. Nagyszombat. †1647. febr. 21. Ebendorf.

Pozsonyban született, huszonegy éves korában Brünnben lépett be a Társaságba. Bölcseleti tanulmányait 1616–7-ben Grazban végezte. Utána két évig Homonnán nyelvtant tanított a gimnáziumban. 1621-ben Grazban, a következő évben Klagenfurtban kazuisztikát tanult. 1623–5-ben Zágrábban középiskolában tanított. 1627–8-ban Szepesváralján kezdte meg gazdag apostoli életét. A következő évben Nagyszombatban volt katekéta és hitszónok. Ezt követően Léván volt népmisszionárius egy évig, majd onnan visszatért négy évre Nagyszombatba. 1636–7-ben Kassán, majd Ungváron volt hitszónok. 1639–40-ben Győrben magyarázta a hit elemeit. 1641–3-ban Pozsonyban iskolaigazgató volt. 1644–7 között minden hivatal megjelölése nélkül, valószínűleg már betegen élt. Ebendorfban halt meg 1647-ben.

Ir: CPA II. 701; Molnár A.: Pestvármegyei András. A kecskeméti jezsuita misszió (1633–1635). MEV 13. (2001) 3–4, 47–61.született: 1592-03-5, Pozsonybelépés: 1613-12-1, Brünnfogadalom: 1628-07-31, Nagyszombatpapszentelés: 1621-0-0, Grazmeghalt: 1647-02-21, Ebendorfbeszélt nyelvek: magyar