Petticher Sándor

1844. márc. 19. Selmecbánya. SJ 1869. szept. 7. Nagyszombat. F. 1884. febr. 2. †1921. júl. 30. Kalocsa.

1869–71 között Nagyszombatban volt novícius, a következő évben Innsbruckban bővítette filozófiai ismereteit. 1873–6 között Kalocsán nyelvtant tanított. 1879–80 között Innsbruckban teológiát tanult. 1881–2 között Szatmárnémetiben konviktusi felügyelőként tevékenykedett. 1883-ban Nagyszombatban a novíciusmester sociusa volt. 1884–1907 között Kalocsán francia, latin, magyar és német nyelvet, történelmet, hittant és szépírást tanított, könyvtáros és templomi gyóntató volt. 1908–12 között Nagyszombatban a Posol b. srdca Ježiša című folyóirat szerkesztője, szlovák nyelvű szónok, templomi gyóntató volt. 1913–21 között Kalocsán magyar és latin nyelvet, történelmet, földrajzot, szépírást oktatott, és könyvtárosként dolgozott.

Ir: MJTN 179–80; Kerkai 135.született: 1844-03-19, Selmecbányabelépés: 1869-09-7, Nagyszombatfogadalom: 1884-02-2meghalt: 1921-07-30, Kalocsa