Polgár András

1900. júl. 3. Fiume. Nyelv: magyar. SJ 1916. szept. 17. Nagyszombat. Psz. 1928. júl. 29. Bp. F. 1932. febr. 2. C. sp. †1987. jan. 18. Bp.

Fiuméban született, ott járt gimnáziumba, de még az érettségi előtt Nagyszombatban lépett be a Társaságba. A próbaévek után 1919–20-ban Pécsett fejezte be a gimnáziumot, és érettségizett. 1921-ben Kalocsán kezdte el a bölcseleti tanulmányokat, amelyeket 1923-ban Szegeden fejezett be. 1924–5-ben Pécsett zeneprefektus volt, és földrajzot is tanított. 1925–9-ben Innsbruckban tanult teológiát. Bp.-en szentelték pappá 1928-ban. 1930-ban Bp.-en hitszónok volt. A következő évben Rómában végezte a harmadik probációt. 1932–41-ben Bp.-en lelkipásztor. Sokat foglalkozott a Szívgárdával, de keresett lelkigyakorlatadó is volt. 1942–3-ban Pécsett lelkipásztorként működött. 1944–9-ben Bp.-ről az országban nyolcnapos apologetikus előadás-sorozatokat tartott férfiaknak. 1950-ben a feloszlatásig a Manréza igazgatója volt. Utána 1952-ig Kaposváron végzett lelkipásztori munkát. A szétszóratás idején is, egészen szívinfarktusáig, 1981-ig rendszeresen végzett, ahol engedték, kisegítő lelkipásztori munkát plébániákon és más templomokban. Sokat írt és fordított. A szétszóratás idején tartott beszédei hat kötetet tesznek ki.

M: Önéletrajz. KMJ III. 114–25; Jézus Szíve és a pap. Bp., 1926; Mi a Szívtestőrség ? Bp., 1937. Ir: Cat. Def. III. 80; F-V 22; MJTN 183; MKL XI. 110; Tóth 30; Pártos L.: Egy Jézus szívével egyesült élet: P. Polgár András (1900–1987). In quavis mundi plaga III/1. (1987. március) 10–3; Polgár András SJ (1900–1987). Szolgálat 75. (1987. Kisboldogasszony) 95–6; Varga J.: P. Polgár András S. J. Gyümölcsoltó Boldogasszony kápolna ötven éves története. Bp., 1997. 54–7; Miklósházy 46.született: 1900-07-3, Fiumebelépés: 1916-09-17, Nagyszombatfogadalom: 1932-02-2, C. sp.papszentelés: 1928-07-29, Bpmeghalt: 1987-01-18, Bpbeszélt nyelvek: magyar