Polónyi Ferenc

1892. dec. 1. Oszlány. Nyelv: magyar. SJ 1915. szept. 30. Nagyszombat. Psz. 1920. júl. 26. Innsbruck. F. 1925. febr. 2. C. sp. †1965. márc. 3. Bp.

Érettségi vizsgája után orvosi pályára készült. Egy év elteltével azonban felvételét kérte a nyitrai szemináriumba, és a harmadik év végén belépett a Jézus Társaságába. Az első próbaév után Innsbruckban két évig bölcseletet tanult. 1918 őszétől óraadó tanár volt Kalocsán. A következő évtől végzi két évre szabott teológiai tanulmányait Innsbruckban, ahol 1920. július 26-án pappá szentelték. 1922-ben Bécs-Lainzban végezte a harmadik próbaévet. 1923–4-ben Bp.-en, majd Pécsett latin és történelem szakot végzett. Kalocsán volt gyakorló tanár, 1925-ben Pécsett szerezte meg a tanári diplomát. 1926–32-ig ugyanott tanár volt, és az internátus vezetője. 1933-tól Bp.-en két és Kalocsán egy évig lelkipásztori munkát végzett. 1937-ben Pécsett tanított, a következő két évben lelkipásztori munkát végzett Szegeden. Utána Bp.-en volt hitszónok és író. 1944–7 között Hódmezővásárhelyen működött. 1950-ben a rendházak feloszlatása után megélhetését magántanárként biztosította Bp.-en. 1965 elején súlyosan megbetegedett. Megoperálták, majd Pannonhalmára került a szociális otthonba, ahol rövidesen meghalt.

M: Letűnt világok romjain. Pécs, 1931; Neveljük a gyermeket. Pécs, 1937; Hős vér, hős fiúk. Bp., 1943. Ir: Cat. Def. I. 30.139; F-V 22; MKL XI. 132; MJTN 184; Tóth 31; Holovics F.: Polónyi Ferenc. Levél Barátomnak 1965. április 28. 3–5; Tüll A.: Polónyi Ferenc (1892–1965). Anima Una VIII. 2. (1965. június) 1–3; Uő: P. Polónyi Ferenc (1892–1965). MJV IV. 425–8; Miklósházy 46.született: 1892-12-1, Oszlánybelépés: 1915-09-30, Nagyszombatfogadalom: 1925-02-2, C. sp.papszentelés: 1920-07-26, Innsbruckmeghalt: 1965-03-3, Bpbeszélt nyelvek: magyar