Pongrácz (Szent) István I.

1582 k. Alvinc. Nyelv: magyar. SJ 1602. júl. 8. Brünn. Psz. 1615. Graz. †1619. szept. 7. Kassa.

Az erdélyi Alvincban született, Brünnben lépett be a Társaságba. A kétéves próbaidő után 1605–7-ben Prágában bölcseletet tanult. 1608-ban Laibachban ismételte tanulmányait, és szükség esetén helyettesítette a tanárokat. 1609–11-ben Klagenfurtban tanított középiskolában, és könyvtáros volt. 1612–5-ben Grazban végezte teológiai tanulmányait. 1615-ben szentelték pappá. 1616–8-ig Homonnán magyar hitszónok és iskolaigazgató volt. 1619-ben a kassai katolikus kapitány kérte magához, ahol a sziléziai Grodzieczki Menyhért és Kőrösi Márk kanonok is dolgozott. Júliusban Pongrácz és Kőrösi együtt végezték évi lelkigyakorlatukat. A harmincéves háború kitörése után Bethlen Gábor erdélyi fejedelem betört Magyarországra, és csapatai Rákóczi György vezetése alatt elfoglalták Kassát. A kálvinista hajdúk a három papot hosszú kínzatások után szeptember 7-én megölték.

Ir: CPA II. 710; DHCJ IV. 3189; Guilhermy II. 195–6; LKKOS 1100–1; MKL XI. 141; Petrik 1712–1860/III.; Po III/2 15899–923; Po Magyar 1429–68; Velics II. 23–8; Hennig A.: A három kassai vértanú élete és szenvedése. Bp., 1898; Révész K.: Alvinczi és a kassai vértanúk. Bp., 1899; Némethy L.: Adalékok a kassai vértanúk életéhez. Magyar Sion (1899) 252–9, 346–60, 424–42; Komárik I.: A három kassai vértanú. Klny. Bp., 1904; Barnabás: A kassai vértanúk élete és halála. Bp., 1904; N. Angelini: I beati Can. Marco Stefano Crisino, Padri Stefano Pongrácz e Melchior Grodecz. Róma, 1904; Uő: Les bienheureux Marc-Etienne Crisin, chanoine de Strigonie, Étienne Pongrácz et Melchior Grodecz de Compagnie de Jésus. Párizs–Lyon, 1904; A. Hennig: Zivot, smrt’ a oslávenie troch kosickych muceníkov, Marka Kőrössyho, Stefana Pongrácza a Melchiora Grodeczkého. Nagyszombat, 1904; Bóta E.: A kassai vértanúk boldoggáavatásának emlékünnepén. Bp., 1905; J. Lintelo: Les bienheureux martyre de Hongrie: Marc Crisin chanoine, Étienne Pongrácz, Melchior Grodeczki, religieux de la Compagnie de Jésus. Brüsszel, 1905; L. Schweykart: Die seligen Blutzeugen von Kaschau. Bécs, 1905; K. Van Sull: De Martelaars van Kaschau. Brüsszel, 1905; G. Zocchi: I beati martiri di Cassovia. Róma, 1905; A kassai vértanúk emlékezete 1905. évi december hó 31-én. Bp., 1906; Lányi E.: A kassai vértanúk. Kalocsa, 1920; Meszlényi A.: A reformáció magyar katolikus vértanúi Bethlen Gábor idején. Magyar Kultúra (1920) 327–31; Pámer L.: A boldog kassai vértanúk. A Jézus Társasági Szentek és Boldogok tisztelete. Bp., 1926. 393–403; M. Czerminski: Der selige Martyrer Melchior Grodziecki S. J. und seine zwei Genosse. Krakkó, 1932; M. Czerminski: Blogoslawieni O. Melchior Grodziecki, O. Stefan Pongracz, kaplani T. J. Krakkó, 1935; Szunyogh X. F.: Egyek az életben és halálban. Magyar szentek. Szent magyarok. Bp., 1938. 53–55; Csaba A.: Das Martyrium des Stefan Pongrácz, Melchior Grodeczki und Markus Kőrösi. Disszertáció. Bécs, 1940; J. Sesták: Traja kosickí múceníci. Nagyszombat, 1941; Meszlényi A.: A kassai vértanúk. Magyar sorsunk őrei Mohácstól Trianonig. Bp., 1942. 71–94; Lányi E.: A kassai vértanúk. Szent Magyarok Lapja 1943. november 3–6; Meszlényi A.: Üldözni fognak titeket. A három kassai vértanú. Bp., 1944; Rab G.: Szent optika. KatSzle 13. (1961) 33–41; Meszlényi A.: Pongrácz István. Magyar szentek és szentéletű magyarok. München, 1975. 86–95; Diós I.: A kassai vértanúk. A szentek élete. I. Bp., 1984. 811–3; R. Ondrus: Kosicki múceníci. Cambridge, 1985, Nagyszombat, 1994; Meszlényi A.: A három kassai vértanú. Magyar szentek. Bp., 1991. 413–43; Puskely M.: Kassai vértanúk. Virágos kert vala híres Pannónia. Bp., 1994. 310–9; J. Kolacek: Kriz nad Tesinem. Prága, 1994; S. Stolárik: Humenské kolégium a traja Kosicki Múceníci. Homonna, 1995; Balassa Z.: Kassai vértanúk. Erdélyi Magyarság 23. (1995) 32–36; Nagy F.: A kassai vértanúk. A Szív 81. (1995. július–augusztus) 7–8, 317–20; Kafer I.: A kassai vértanúk tanúságtétele. Vigilia 60. (1995) 562–5; Gergely J.: Véres szolgálat. A három kassai vértanú. Élet és Tudomány 50. (1995) 806–8; Szörényi M.: A kassai mártírok. Vigilia 60. (1995) 566–9; Görcsös M.: A kassai vértanúk szentté avatása. Honismeret 23. (1995–6) 74–8; Pálmai R.: „Legyenek mindnyájan eggyé […]”. Kassa, 1995; A kassai vértanúk. Magyar Kurír 83. (1999. március 20.) 65, 4; Jakubinyi Gy.: Pongrácz Szent István, jezsuita pap, kassai vértanú. 1582–1619. A Szentek nyomában Erdélyben. Gyulafehérvár, 2000; Szilas L.: Kassai vértanúk – európai szentek. Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis. Bp., 2001, 155–60; Beke M.: Szentjeink és nagyjaink Európa kereszténységéért. Bp., 2001, 155–60; Velics II. 23–8.született: 1582-0-0?, Alvincbelépés: 1602-07-8, Brünnpapszentelés: 1615-0-0, Grazmeghalt: 1619-09-7, Kassabeszélt nyelvek: magyar