Posch Georg

1669. márc. 3. Aspang. Nyelv: német. SJ 1689. nov. 2. Bécs. Psz. 1699. Graz. F. 1704. febr. 2. 4 fog. prof. Graz. †1743. jan. 9. Linz.

Aspangban született, Grazból végzett bölcsészként lépett be Bécsben a Társaságba. A próbaidő után 1692–4-ben a bécsi professzusházban, 1695-ben Pozsonyban tanított középiskolában. 1696–9-ben Grazban tanult teológiát. Ott szentelték pappá 1699-ben. A következő évben Leobenben végezte a harmadik próbaévet. 1701–2-ben Linzben, 1703-ban Bécsben, 1704–7 között Grazban három évig bölcseletet, egy évig kazuisztikát tanított. 1708–11-ben Budán rektor és plébános volt. 1712-ben Sopronban hitszónokként működött. 1713–5-ben Linzben kánonjogot, 1716-ban Grazban szentírástant, 1717-ben Nagyszombatban kánonjogot tanított. 1718–21 között Grazban a Ferdinandeum igazgatója volt. 1722–3-ban Laibachban, utána egy évig Grazban hitszónokként, majd két évig a Ferdinandeum igazgatójaként működött. 1727-ben Judenburgban a harmadik próbaévet, majd újra Grazban három évig a Ferdinandeumot vezette. 1731–2-ben Linzben, 1733–8-ban Grazban, majd 1739-től haláláig, 1743-ig újra Linzben házi lelkiatya volt.

M: Marcilii Ficini […] Epistolae selectae. Graz, 1706. Ir: Nom. II. 1266; So VI. 1050; St 275; Szi XI. 71.született: 1669-03-3, Aspangbelépés: 1689-11-2, Bécsfogadalom: 1704-02-2, Graz, 4 fog. prof.papszentelés: 1699-0-0, Grazmeghalt: 1743-01-9, Linzbeszélt nyelvek: német