Prileszki János

1709. márc. 16. Prilesz. Nyelv: magyar, szlovák. SJ 1724. okt. 9. Trencsén. Psz. 1737. Bécs. F. 1742. aug. 15. 4 fog. prof. Nagyszombat. †1790. okt. 25. Trencsén.

Trencsénben lépett be a Társaságba. A kétéves próbaidő után Leobenben elvégezte a tanárképzőt. 1728-ban Esztergomban tanított. A bölcselet első két évét Nagyszombatban, a harmadikat 1731-ben Grazban végezte. Utána egy évig Győrben, két évig Kassán tanított a középiskolában. 1735–8-ban Bécsben teológiát, a következő évben Grazban egyházjogot tanult. 1737-ben Bécsben pappá szentelték. Rendi képzését a harmadik próbaévvel Besztercebányán fejezte be. 1741–4-ben Nagyszombatban előadta a teljes bölcseleti kurzust. Utána Grazban két évig kontroverzteológiát tanított. 1747-ben Nagyszombatba került, ahol egy évig szentírástant tanított, utána került a dogmatikai tanszékre 1755-ig. 1747-ben a bölcsészeti, 1749–55-ben a teológiai kar dékánja, 1756–9-ben az egyetem kancellárja volt. Ezzel befejezte tanári működését. A következő két évben a bécsi magyar szeminárium, a Pázmáneum igazgatója volt. Utána újra kancellár lett Nagyszombatban. 1765–6-ban a kassai nyomda vezetője volt. 1767-ben Budán, 1768-tól Nagyszombatban és 1771-től Kassán volt rektor. A Társaság feloszlatása után Trencsénbe vonult vissza. Egyes adatok szerint belépett a piarista rendbe. Erre a rend forrásaiban nincs adat, az azonban biztos, hogy ott halt meg, és a piarista templomban temették el nagy pompával a rendház diáriuma szerint. Még jezsuita korában több művet kiadott: kiemelkedőek a magyar szentek kétkötetes életrajza, valamint alapos dogmatikai tankönyvei a szentségekről, a bűnbánat szentségéről, a Szentháromságról. Igazi szakterülete azonban a patrisztika volt. A szentatyák nyomdatechnikailag is elsőrangú kiadását az első két keresztény századdal kezdte és többek között Iréneusz, Ciprián, Cirill, Jusztinusz és Nagy Szent Leó műveivel folytatta.

M: Historia Mariana brevi metro concinnata. Kassa, 1733; Eloquentia pathetica. Kassa, 1734; Annales compendiarii regum et rerum Syriae. Bécs, 1744; Acta sanctorum Ungariae. (Sem. 1.). Kassa, 1744, Győr 1745, Nagyszombat, 1749, Sem. 2. Nagyszombat, 1744, Győr 1745, Sem. 1–2. Nagyszombat, 1745; Tractatus theologicus de sacramentis. Nagyszombat, 1753, 1765; Notitia sanctorum patrum. Nagyszombat, 1753, 1760; Tractatus theologicus de Deo uno et trino. Nagyszombat, 1754; Tractatus theologicus de poenitentia. Nagyszombat, 1755, 1759; Theologicorum prolegomenorum libri duo. Bécs, 1760; Sancti Cypriani […] acta et scripta. Nagyszombat, 1761; Acta et scripta Sancti Theophili […] et Minutii Felicis. Nagyszombat, 1764; Acta et scripta ss. Cornelii, Firmiliani, Pontii et Victorini. Kassa, 1765; Acta et scripta s. Irenaei. Kassa, 1765; Sancti Justini philosophi et martyris acta et scripta. Kassa, 1765; Trias priscorum patrum. 3 k. Pest, 1766; Acta et sripta sanctorum Gregorii Neocaesariensis […] Kassa, 1766. Ir: DHCJ IV. 3231–2; LKKOS 1121–2; MAMŰL IX. 308–9; MKL XI. 271 Nom. II. 1288; Pe 796; Petrik 1712–1860/III. V; So VI. 1226–7; St 281–2; Szi XI. 153–6. Diarium domus Trenchinensi. 1776–1800, 205; Zelliger A.: Pantheon Tyrnaviense bibliographicam continens recensionem operum typis Tyrnaviensibus aa. 1578–1930 editarum. Nagyszombat, 1931; Hermann E.–Artner E.: A hittudományi kar története. 1635–1935. Bp., 1938; Szilas L.: Prileszki János (1709–1790). Jezsuiták küldetése 253–4.született: 1709-03-16, Prileszbelépés: 1724-10-9, Trencsénfogadalom: 1742-08-15, Nagyszombat, 4 fog. prof.papszentelés: 1737-0-0, Bécsmeghalt: 1790-10-25, Trencsénbeszélt nyelvek: szlovák