Radányi (Szekulity) Rókus

1914. okt. 23. Bácsbokod. SJ 1930. júl. 30. Bp. Psz. 1942. május 13. F. 1946. febr. 2. †1978. jún. 28. New York.

Gimnáziumi tanulmányait a kalocsai jezsuita kollégiumban kezdte, a tanulást megszakítva, 1930-ban belépett a Jézus Társaságába. A noviciátus elvégzése után befejezte középiskolai tanulmányait, 1934-ben érettségizett Kalocsán. 1935–7-ben Bp.-en retorikus és filozófiahallgató, 1938–9 között Kalocsán magiszter volt. 1940–2-ben Szegeden tanulta a teológiát, ahol pappá szentelték: első miséjén két ünnepi szónoka is volt, az egyik horvátul, a másik magyarul beszélt. Papi működését Szatmárnémetiben kezdte, miniszter, konviktusi prefektus, a gimnáziumban hittantanár volt. Emellett a Kongreganista és a Kálvária című lapokat szerkesztette. 1948-ban pár hónapra Pécsre került, majd Bp.-re helyezték, a külföldi missziók prokurátora és a Katolikus Missziók szerkesztője, A Szív című újság segédszerkesztője, a templomban kisegítő lelkész volt. A szétszóratásban 1950-ben átvette a pécsi Jézus Szíve-templom vezetését, majd a Bártfai utcai templomban volt templomigazgató. 1953-tól előbb Gödrekeresztúron, majd 1955-től Pakson dolgozott káplánként. 1956-ban külföldre távozott. A hollandiai magyarok pasztorálását vette át. 1960-tól A Szív című újságot szerkesztette Amerikában, a hétvégéken pedig a passaici Szent István-plébánián lelkipásztori feladatokat vállalt. 1970–3 között Yonkersben volt a magyarok lelkésze. 1974–8-ban New Yorkban a provincia titkárságát vezette, az Anima Una és a Cor Unum folyóiratok szerkesztője volt.

Ir: Pálos 187; MJTN 188; K. Mildschütz: Rókus Radványi (!) Bibliographie der ungarische Exilpresse. 1945–75. München, 1977. 694; Török I.: Radányi Rókus. Katolikus magyarok Észak-Amerikában. Youngstown, 1978. 320; Holovics F.: Radányi (Szekulity) Rókus (1914–1978). Barátaink Levelei. 1978. február 20. 3–6; †Radányi (Szekulity) Rókus S. J. 1914–1978. Anima Una 67. (1978. szeptember) 19–21; Babos I.: P. Radányi Rókus SJ (1914–1978). Szolgálat 42. (1979. Péter–Pál) 93–94; P. Radányi (Szekulity) Rókus (1914–1978). MJV IV. 428–31; MJN 234–5.született: 1914-10-23, Bácsbokodbelépés: 1930-07-30, Bpfogadalom: 1946-02-2papszentelés: 1942-05-13meghalt: 1978-06-28, New York