Raile Jakab

1894. okt. 6. Vaskút. Nyelv: magyar. SJ 1912. aug. 14. Nagyszombat. Psz. 1925. Innsbruck. F. 1928. febr. 2. †1949. szept. 5. Newark.

Vaskúton született, Nagyszombatban lépett be a Társaságba. A próbaévek után Kalocsán végezte a gimnázium utolsó két évét. 1917–8-ban Innsbruckban kezdte el a bölcseleti tanulmányokat, és Kalocsán fejezte be. 1920–1-ben Pécsett konviktusi nevelő volt, majd Szegeden egy évig újra bölcseletet tanult. 1923–6-ban Innsbruckban végezte a teológiát. 1925-ben szentelték pappá. 1927-ben Bécs-Lainzban volt harmadik probációban. 1928–33 között New York székhellyel a kivándorolt magyarokat gondozta. 1934–5-ben Szegeden házgondnok volt, a gazdasági ügyeket intézte. 1936–41 között Bp.-en a tartományfőnök helyettese és a provincia anyagi ügyeinek felelőse volt. A háború éveiben a bp.-i rendházban végzett lelkipásztori munkát. 1944 végén egyik fő szervezője volt a zsidók mentésének. A Mária utcai rendház pincéjében akkoriban mintegy százötven menekültet is rejtegettek. 1948-ban az Egyesült Államokba ment, ahol a Keyser Islandon, majd Bostonban gondozta a magyarokat. A következő évben Newark közelében autóbaleset áldozata lett. 1991-ben a jeruzsálemi Yad Vashem a Világ Igaza kitüntető címet adományozta neki.

Ir: Cat. Def. I. 24.904; MJTN 189; P. Raile Jakab SJ Yad Vashem kitüntetése. ProvH 38. (1995) 6; Ádám J.: Raile Jakab SJ-ről. ProvH 77. (2002) 47–50; Lebovits I.: Raile Jakab. Zsidótörvények – zsidómentők. Bp., 2007. 326–7; Lea-Katharina Steller: Jaksi (Raile Jakab jezsuita páter élete). Szentendre, 2005; Bikfalvi G.: A jezsuita központ élete a II. világháború idején. Jezsuita olvasókönyv. Bp., 2008. 101–2; Uő: A magyar jezsuiták embermentő tevékenysége 1944–1945-ben. In Múlt és jövő: A magyar jezsuiták száz éve (1909–2009) és ami abból következik. Szerk. Molnár A.–Szilágyi Cs. Bp., 2009. 163–6; Bikfalvi G.: A II. világháború idején: embermentés – zsidómentés. Jezsuiták Magyarországon és a világ más részein. Bp., 2009. 20–6; A Világ Igazai Magyarországon a második világháború alatt. Szerk. Frojimovics K.–Molnár J. Bp., 2009. 324–5; Bikfalvi G.: A magyar jezsuiták embermentő tevékenysége 1944–1945-ben. „Mindent Isten nagyobb dicsőségére”. Bp., 2011. 44–52.született: 1894-10-6, Vaskútbelépés: 1912-08-14, Nagyszombatfogadalom: 1928-02-2papszentelés: 1925-0-0, Innsbruckmeghalt: 1949-09-5, Newarkbeszélt nyelvek: magyar