Rátkay János

1647. máj. 22. Pettau. Nyelv: magyar, német, horvát. SJ 1664. nov. 14. Bécs. Psz. 1676. Graz. †1683. dec. 26. Carichí.

Földbirtokos családból származott, apródként szolgált a császári udvarban, ahonnan 1664. november 14-én lépett be a bécsi újoncházba. Bölcseleti tanulmányait 1667–9-ben Grazban végezte. Utána három évig Goriziában tanított középiskolában. Teológiát is Grazban tanult, ahol 1676-ban pappá szentelték. A következő évben Judenburgban volt harmadik probációban. 1678-ban Linzben etikát tanított egy évig. Utána Sevillában készült a mexikói missziós munkára. 1680 októberében érkezett meg a tarahumara indiánok közé a Colorado völgyébe, ahol megalapította a carichi redukciót, és bevezette a gabonafélék és az európai gyümölcsök termesztését. P. Lukács adatai szerint ott halt meg 1683. december 26-án.

Ir: MAMŰL IX. 386–7; Nom. III. 1338; Po III 44; Velics I. 15; Lévay M.: Rátkay János. A katolikus hitterjesztés története. II. Bp., 1938. 484–8; Reisz E.: P. báró Rátkay János. A Jézustársasága és a Világmisszió. Bp., 1942. 27; Ács T.: Rátkay János (1647. május 22. – 1684. november 9.) Magyarok Latin-Amerikában. Bp., 1944. 6–7; Tömördi Gy.: Báró Rátkay József (!) a tarakumár-inkák földjén 1682-ben. TSz 1. (1970) 2, 40–7; Szabó L.: Magyar múlt Dél-Amerikában (1519–1900). Bp., 1982; Balázs D.: Adalékok a dél-amerikai magyar utazók munkásságához. I–II. Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 2, 1986; 9, 1991; Lacza T.: Rátkay János. Magyar jezsuiták Latin-Amerikában. Fórum (Galánta), 2. (2000. március) 1, 2. (2000. november) 2, 4; Miklósházy A.: Rátkay János. Magyar misszionáriusok Dél-Amerikában. MEV 13. (2001) 1–2, 233.született: 1647-05-22, Pettaubelépés: 1664-11-14, Bécspapszentelés: 1676-0-0, Grazmeghalt: 1683-12-26, Carichíbeszélt nyelvek: horvát