Rényes Antal

1928. szept. 26. Bp. SJ 1947. aug. 14. Bp. Psz. 1959. dec. 6. Róma. F. 1966. aug. 15. †1968. dec. 15. San Miguel.

1947–9 között a zugligeti Manrézában volt skolasztikus novícius, majd külföldre távozott. 1951-ben Pullachban, 1952–3 között Leuvenben tanult filozófiát. 1954–5 között Innsbruckban a Mária-kongregáció vezetője volt. 1956-ban Feldkirchben alprefektusként működött. 1957–60 között Rómában teológiát tanult. 1961-ben Münsterben végezte a terciát. 1962-ben Frankfurtban a grádus vizsgára készült. 1963–7 között Rómában biennumot végzett, filozófiatörténetet tanult. 1968-ban az argentin San Miguelben filozófiatörténetet oktatott.

Ir: MJTN 191; Miklósházy A.: P. Rényes Antal SJ (1928–1968). Anima Una XII. 3. (1969. június) 1–3.született: 1928-09-26, Bpbelépés: 1947-08-14, Bpfogadalom: 1966-08-15papszentelés: 1959-12-6, Rómameghalt: 1968-12-15, San Miguel