Ritz Sándor, testvér

1916. jan. 15. Gyömrő. Nyelv: magyar. SJ 1937. júl. 1. Bp., Manréza. F. 1954. aug. 15. C. t. Róma. †1994. jún. 27. Róma.

Gyömrőn született tízgyermekes családban. Édesapja az I. világháborúban elesett. A bp.-i Manrézában volt újonc. Fogadalomtétele után 1943-ban behívták katonának. A háború végét Németországban élte meg, ahonnan nem tért haza Magyarországra. A München közelében fekvő Pullachban kapott beosztást. A házban rendi újoncok és tanuló rendtagok voltak, számuk meghaladta a kétszázat. 1946–50 között a délnémet rendtartomány katalógusában a beosztása „autóvezető”, vagyis „bevásárló” volt. 1950-ben az észak-olaszországi Chieribe került a magyar jezsuiták ottani tanulmányi házába szakácsnak. Velük maradt a belgiumi Leuven-Egenhovenbe való átköltözés után is, annak 1954-es feloszlásáig. Onnan a római Német–Magyar Kollégiumba rendelték. Ő lett az alkalmazottak vezetője, a ház gondnoka. 1967–93-ig a Pápai Biblikus Intézetben hasonló munkakörben dolgozott, mint korábban. Híres volt kezdeményezőkészségéről és szorgalmáról, ennek köszönhető a Német–Magyar Kollégium átalakított díszterme, a Biblikus Intézet kápolnája a liturgikus reform szellemében, valamint a jeruzsálemi Biblikus Intézet berendezése. Sokat foglalkozott a régi Chiesa di Santo Stefano Rotondóval, melyről az ismert római folyóirat, az Urbe két cikkét is közölte. A kilencvenes évek elejétől sokat betegeskedett. Az Írók Házában létesített gondozóotthon első lakói közé tartozott. Ott halt meg 1994. június 27-én.

M: Santo Stefano Rotondo sul Celio. Róma, 1964; Cielo. Róma, 1986; A templom (Santo Stefano Rotondo). 2. kiad. Róma, 1989; Insurpasable création du passé […]. Róma, 1989; La pietra angolare. Róma, é. n.; La profezia. La Basilica di S. Stefano Rotondo in immagini. Róma, é. n. Ir: MJTN 194; MKL XI. 634; Ritz Sándor. BMJ 1984. 7; Füzér J.: Ritz testvér „szerelme”. Katolikus Magyarok Vasárnapja, 1989. július 25. 10; Szilas L.: †F. Ritz Sándor (1916–1994) ProvH 34. (1994. augusztus) 6–7; Uő: MJV III. 196–7.született: 1916-01-15, Gyömrőmeghalt: 1994-06-27, Rómabeszélt nyelvek: magyar