Róna Gábor

1929. febr. 4. Kiskunhalas. SJ 1947. aug. 14. Bp. Psz. 1958. júl. 15. Granada. F. 1963. aug. 15. †2015. jún. 21. Bp.

A kalocsai jezsuita gimnáziumban végzett tanulmányait követően 1947–9 között a zugligeti Manrézában végezte a noviciátust, majd külföldre kényszerült. 1949–51-ben Németországban humán tanulmányokat folytatott. 1951–3 között Leuvenben filozófiát hallgatott. 1953–5 folyamán Godinne-ben magiszter volt. 1955–9-ig Granadában teológiai tanulmányokat végzett, ahol pappá szentelték. 1959-ben Ecuadorba küldték; 1959–61 között Portoviejóban a kollégiumban spirituális volt, mellette hittant oktatott. 1962-ben La Cejában végezte el a harmadik probációt, majd Quitóba rendelték, a provinciális titkára lett, mellette börtön- és kórházlelkészi szolgálatot vállalt. 1963–5 között spirituális volt a Gonzaga Kollégiumban, ahol hittant is tanított. 1965–70-ig Mantában kórházlelkészként és káplánként működött a plébánián. Közben 1969-ben a szabbatikus évét Madridban töltötte. 1970–82-ig Portoviejóban, a kollégiumban volt spirituális és hittantanár. 1982–4 között Quitóban szolgált a novíciusmester sociusaként, 1984–9-ig Guayaquilben volt spirituális. 1989-ben hazatért Magyarországra, 1989–97 között a kalocsai jezsuita templomban templomigazgató volt. 1997–9-ben Miskolcon az avasi plébániatemplom lelkészeként és a gimnáziumban hitoktatóként dolgozott. 1999–2002 között Hódmezővásárhelyen volt lelkész. 2002-től a pesti Jézus Szíve-templomban lelkész, a nemzetközi Szeretetláng mozgalom promotere.

Ir: MJTN 195; Csanád B.: Káplán Ecuadorból. Új Ember 1968. október 6.; P. Róna Gábor S. J. A kalocsai főegyházmegye névtára 1990. 72; Buzás T.: Egy magyar jezsuita páter előadása Ecuadorról. Arany – Ezüst 12. (2003. karácsony) 3, 18–9; Molnár G.: Róna Gábor SJ. Magyar hősök Latin-Amerikában a XX. században. MEV (2004) 1–2. 227; MJN 239.született: 1929-02-4, Kiskunhalasbelépés: 1947-08-14, Bpfogadalom: 1963-08-15papszentelés: 1958-07-15, Granadameghalt: 2015-06-21, Bp