Rosenics Vitus

1726. máj. 20. Pordány. Nyelv: magyar, horvát. SJ 1744. nov. 3. Trencsén. Psz. 1758. Nagyszombat. F. 1762. febr. 2. 4 fog. prof. Sárospatak. †1795. júl. 14. Pozsony.

Pordányban született, Budáról logikusként lépett be Trencsénben a Társaságba. A próbaidő után Ungváron grammatikát tanított. 1748–50-ben Kassán bölcseletet tanult. Utána ugyanott 1754-ig a középiskolában tanított. 1755–8-ban végezte Nagyszombatban a teológiát. Ott 1757-ben Szent Ivóról, a jogászok védőszentjéről mondott latin ünnepi beszéde nyomtatásban is megjelent. 1758-ban szentelték pappá. A következő évben Egerben volt harmadik probációban. 1760–2-ben Sárospatakon, 1763-ban Pécsett hitszónokként működött. 1764-ben a bécsi Theresianumban volt a magyar nyelv tanára. 1765–72 között Komáromban a városban látott el plébániai feladatokat. 1773-ban Sopronban a gazdasági ügyeket intézte. A feloszlatás után lelkipásztor volt Komáromban.

M: Divus Ivo oratione panegyrica celebratus. Nagyszombat, 1757. Ir: Nom. III. 1401; Pe 1209, So VII. 138–9; St 306; Szi XI. 1177.született: 1726-05-20, Pordánybelépés: 1744-11-3, Trencsénfogadalom: 1762-02-2, Sárospatak, 4 fog. prof.papszentelés: 1758-0-0, Nagyszombatmeghalt: 1795-07-14, Pozsonybeszélt nyelvek: horvát