Rövidítésjegyzék

I. Személyi adatok rövidítései

C. sp. – coadjutor spiritualis
C. t. – coadjutor temporalis
Elb. – elbocsátva
F – fogadalom
Ir. – irodalom
M – művei
Prekon. – prekonizáció
Psz. – pappá szentelése
Püspöksz. – püspökké szentelése
SJ – belépése a Jézus Társaságba
4 fog. prof. – a negyedik fogadalom (professzus) ideje

II. Folyóiratok, évkönyvek

AHSI: Archivum Historicum Societatis Jesu. Roma
BMJ: Barátainknak a Magyar Jezsuiták (éves tájékoztató, New York, 1972–)
EPhK: Egyetemes Philológiai Közlöny
FMJ: Formózai Magyar Jezsuiták (alkalmankénti tájékoztató, Pocu, 1964–)
It: Irodalomtörténet
ItK: Irodalomtörténeti Közlemények
JTÉ: Jezsuita Történeti Évkönyv
KatSzle: Katolikus Szemle
LK: Levéltári Közlemények
Magyar jezsuiták, 1939. Szent Ignác.????
MEV: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok – Regnum
MKSz: Magyar Könyvszemle
ProvH: Provinciánk Hírei
TSz: Történelmi Szemle

III. Lexikonok, bibliográfiák

Borbándi: Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia. Szerk. Borbándi Gyula. Bp., 1992.
Cat. Def.: Nicolás R. Verástegui: Catalogus defunctorum in renata Societate Iesu 1970–1985. Róma, 1986.
CPA: Ladislaus Lukács: Catalogus Provinciae Austriae. 11 k. Róma, 1969–1995.
DHCJ: Charles E. O’Neill–Joaquín M. Domínguez: Diccionario histórico de la Compania de Jesús. 4 k. Róma–Madrid, 2001.
Diz. Biogr. Ital.: Dizionario Biografico degli Italiani. 100 k. Róma, 1925–2010.
Gu: Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Bp., 1939.
Guilhermy: E. de Guilhermy: Ménologe de la Compagnie de Jésus. Assistance de Portugal; Assistance de France; Assistance d’Italia; Assistance de Germanie; Assistance d’Espagna. Poitiers–Párizs, 1867–1902.
Hierarchia cath.: Hierarchia catholica medii aevi sive summorum pontificium, S.R.E. cardinalium, ecclesiarum antistitum series. Szerk.: Konrad Eubel. Münster – Padua. 1891–1958.
MAH: Ladislaus Lukács: Monumenta Antiquae Hungariae 1550–1600. 4 k. Róma, 1969–1987.
MAMŰL: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. 13 k. Szerk. Kőszeghy Péter. Bp., 2003–.
MCsill: Magyar csillagászok életrajzi lexikona. Szerk. Bartha Lajos. Bp., 1999.
MEIL: A magyar emigráns irodalom lexikona. Szerk. Nagy Csaba. Bp., 2000.
MÉL: Magyar Életrajzi Lexikon. 2 k. Szerk. Kenyeres Ágnes. Bp., 1967–1969.
Miklósházy: Miklósházy Attila: A magyar jezsuita rendtartománynak a szétszórtságban (disperzióban) élő tagjai Magyarországon 1949–1989 között. Toronto, 2010.
MJTN: Bikfalvi Géza: Magyar jezsuiták történeti névtára 1853–2003. Bp., 2007. (METEM könyvek, 53.)
MKL: Magyar Katolikus Lexikon. 15 k. Szerk. Diós István–Viczián János. Bp., 1993–2010.
MUL: Magyar utazók lexikona. Szerk. Balázs Dénes. Bp., 1993.
Nom: Ladislaus Lukács: Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Iesu (1551–1773). 3 k. Róma, 1987–1988.
Petrik: Petrik Géza: Magyarország bibliographiája. 1712–1860. 4 k. Bp., 1888–1897.
Po: Polgár László: Bibliographie sur l’histoire de la Compagnie de Jésus 1901–1980. 3 k. Róma, 1981–1990.
RMK: Régi Magyar Könyvtár, szerk. Szabó Károly, Bp., 1879.
RMNy: Régi magyarországi nyomtatványok 1473–1600. Összeáll.: Borsa Gedeon, Hervay Ferenc, Holl Béla, Käfer István és Kelecsényi Ákos Bp., 1971.
So: Carlos Sommervogel: Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. 10 k. Párizs, 1890–1909.
Szi: Szinnyei József: Magyar írók munkái. 14 k. Bp., 1891–1914.
ÚMÉL: Új Magyar Életrajzi Lexikon. 6 k. Szerk.: Markó László Bp., 2001 – 2007.
ÚMIL: Új Magyar Irodalmi Lexikon. 3 k. Szerk.: Péter László. Bp., 1994.

IV. Tanulmánykötetek, monográfiák

AMDG: AMDG. Szerk. Kiss Ulrich és mások. Bp., 2001.
Bangert: Bangert, W.: A jezsuiták története. Bp., 2002.
Bangha: Bangha B.: A jezsuita rend és ellenségei. Bp., 1928.
Bartusz-Dobosi: Bartusz-Dobosi László: Jezsuiták és conquistadorok harca az indiánokért a XVII–XVIII. században. Bp., 2001.
Borovi: Borovi József: A magyar katolikusok lelkigondozása Nagy-Britanniában. Bp., 2003.
ETF ???:
F-V???:
Generálisok: Gyenis András: A jezsuita rend generálisai. Bp., 1935.
Gyenis: Gyenis András: Régi magyar jezsuita rendházak. Rákospalota, 1941.
Haberzettl: Hermann Haberzettl: Die Stellung der Exjesuiten in Politik und Kulturleben Österreichs zu Ende des 18. Jahrhunderts. Bécs, 1973.
Hetényi Varga: Hetényi Varga Károly: Szerzetesek a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában. Abaliget, 2002.
Huonder: Anton Huonder: Bannertraeger des Kreuzes. Freiburg, 1913.
JRH: Gyenis András: A jezsuita rend hazánkban. Rákospalota, 1941.
Kazy: Kazy Ferenc: Historia universitatis Tyrnaviensis. Nagyszombat, 1737.
Kerkai: Kerkai György: A kalocsai kollégium története. 1860–1940. Kalocsa, 1940.
KJKT: A kolozsvári jezsuita kollégium története. Kolozsvár, 1889.
KK: Tóth Mike: A kalocsai kollégium ötven éve. Kalocsa, 1910.
KKÖ: Vámos Péter: Két kultúra ölelésében. Budapest, 1997. (Anima Una Könyvek, 12.)
KMJ: Kortárs magyar jezsuiták. Szerk.: Szabó Ferenc. 2 k. Eisenstadt, 1991–1992.
Kosáry: Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Bp., 1983.
Kostya: Kostya Sándor: A torontói Árpádházi Szent Erzsébet Egyházközség és plébániatemplom története. Toronto, 1994.
Kratz: Wilhelm Kratz: Exjesuiten als Bischöfe (1773–1822). AHSI 6. (1937).
Kubassek: Kubassek János: Tájfunok Tajvan földjén. Budapest, 2003.
Lackner, Jesuitenprofessoren: Franz Lackner: Die Jesuitenprofessoren an der Philosophischen Fakultät der Wiener Universität (1712–1773). Bécs, 1976.
Lacza: Lacza Tihamér: Utazók, felfedezők, hódítók, kalandorok. Dunaszerdahely, 2003.
LKKOS: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava, 2000.
Lukács: Lukács László: A független magyar jezsuita rendtartomány kérdése és az osztrák abszolutizmus. 1649–1773. Szeged, 1989.
Magyar Jezsuiták: Velics László: Magyar jezsuiták a XIX. században. Kalksburg, 1902.
Mészáros: Mészáros István: Az iskolaügy története Magyarországon 996–1977 között. Bp., 1981.
MFizTört: M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. században. Bp., 1964.
MJK: A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig. Szerk.: Szilágyi Csaba. Piliscsaba, 2006. (Művelődéstörténeti Műhely Rendtörténeti konferenciák, 2.)
MJN: Magyar jezsuiták a nagyvilágban. A Magyar Jezsuita Rendtartomány külföldi részlegének (Sectio II) vázlatos története 1949–1989(–2009). Összeáll. Miklósházy Attila. Bp., 2009.
MJV: Magyar jezsuiták vallomásai. I–III. Szerk. Szabó Ferenc. Bp., 1997–1999.
MJV IV.: Magyar jezsuiták vallomásai. IV. Szerk. Szabó Ferenc. Bp., 2008.
Mojzes: Mojzes Imre: A kalocsai Haynald Obszervatórium története. Bp., 1986.
Monay: Monay Ferenc: A római magyar gyóntatók. Róma, 1956.
MTermTud: Magyarok a természettudomány és a technika történetében. Szerk. Nagy Ferenc. Bp., 1992.
Nádasi?
Nilles: Nikolaus Nilles: Simbolae ad illustrandam historiam ecclesiae orientalis in terris S. Stephani. 2 k. Innsbruck, 1885.
Pálos: Pálos Antal: „Viharon és vészen át”: jezsuiták a szétszóratásban. Bp., 1992. (Anima Una Könyvek, 1.)
Pe ???
Péteri: Péteri J. [Petruch Antal]: Az első jezsuiták Magyarországon. 1561–1567. Róma, 1963.
Petruch: Petruch Antal: Száz év a magyar jezsuiták múltjából. 2 k. Kecskemét, 1992–1994.
Santos Hernández: A. Santos Hernández: Jesuitas y Obispados. 2 k. Madrid, 1998–2000.
Socher: Anton Socher: Historia Provinciae Austriae S. J. Bécs, 1740.
St: Johannes Stöger: Scriptores Provinciae Austriacae S. J. Bécs, 1855.
Staud: Staud Géza: A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai. 4 k. Bp., 1984–1994.
Száz jezsuita arcél: Gyenis András: Száz jezsuita arcél. 3 k. Bp., 1940–1941.
Szörényi: Szörényi László: Hunok és jezsuiták. Fejezetek a magyarországi hősi epika történetéből. Bp., 1993.
Takács: Takács József: A jezsuita iskoladráma 1581–1773. Bp., 1937.
Tamási Áron Gimn.: 400 éves a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium. Székelyudvarhely, 1993.
Temesváry: Temesváry János: Adalékok az erdélyi jezsuita rendházak eltörlésének történetéhez. Bp., 1938.
Tóth: Tóth Mike: A magyar jezsuiták irodalmi tevékenysége 1853–1934. Bp., 1942.
ÜJV: Üldözött jezsuiták vallomásai. Szerk. Szabó Ferenc. Bp., 1995.
Velics: Velics László: Vázlatok a magyar jezsuiták múltjából. 3 k. Bp., 1912–1914.
Weiser: Weiser Frigyes: A katholikus iskolaügy Magyarországban. 2 k. Kalocsa, 1898.
WL ????
Zelliger: Zelliger Alajos: Egyházi írók csarnoka. Nagyszombat, 1896.