Rozmán János

1906. jún. 26. Egyházasfalu. Nyelv: magyar. SJ 1922. júl. 29. Érd. Psz. 1935. júl. 26. Innsbruck. F. 1938. febr. 2. 4 fog. prof. †1996. jún. 28. Bp.

Egyházasfalun született, Érden lépett be a Társaságba. 1925–7-ben Kalocsán fejezte be középiskolai taulmányait. 1928–30-ban Szegeden tanult bölcseletet. 1931–2-ben egy-egy évig Kalocsán konviktusi nevelő és hittanár volt. 1933–6-ban Innsbruckban végezte a teológiát. Ott szentelték pappá 1935-ben. 1937-ben St. Andräban végezte a harmadik próbaévet. 1938-ban az iparművészeti iskolában hittanár és a Mária-kongregációk vezetője volt. 1939-ben a budapesti Manrézában házgondnokként működött. 1939-ben Észak-Németországban körülbelül kilencezer-ötszáz magyar mezőgazdasági munkást gondozott. Utána Szegeden volt lelkipásztor. 1940–3-ig a veszprémi, 1943–51-ig az egri szeminárium lelki vezetőjeként dolgozott. 1952-ben Feldebrőn volt sekrestyés és harangozó. 1953–4-ben Téten, bátyja plébániáján kántorként működött. 1955–8-ig szülőfalujában élt, és plébániákon kisegített. 1957-ben letartóztatták és tíz hónap börtönre ítélték, melyből a végén három hónap lett, amit Győrött, Sopronban és Csornán töltött. 1958-tól Csepregen élt. Két évig volt ott kántor. Hét évig Szentgotthárdon működött. 1966-tól mint nyugdíjas élt. 1990-től a Magyarok Nagyasszonya Társaságnál Tahiban, 1992-től Bp.-en élt. Életének utolsó négy évében az Árpád-házi Szent Erzsébet Szociális Otthon lelkésze volt.

M: Versek. Bp., 1939; Töretlen hittel. Bp., 1939; Önéletrajz. MJV III. 270–1. Ir: Cat. Def. III. 86. F-V 23; Hetényi Varga II. 314–5; MJTN 196; MKL XI. 729–30; Pálos 187; Rozmán J.: Önéletrajz. ProvH 45. (1996. augusztus–szeptember) 12–3; Fricsy Á.: Kis emlékezés P. Rozmán Jánosra. ProvH 45. (1996 augusztus–szeptember) 14; Temesi J.: P. Rozmán János S. J. (1906–1996) ProvH 46. (1996. október–november) 23–7; Miklósházy 47; KMJ III. 271–81.született: 1906-06-26, Egyházasfalubelépés: 1922-07-29, Érdfogadalom: 1938-02-2, 4 fog. prof.papszentelés: 1935-07-26, Innsbruckmeghalt: 1996-06-28, Bpbeszélt nyelvek: magyar