Ru(a)ttkai Miklós

1611. máj. 20. Turóc. Nyelv: magyar. SJ 1641. nov. 5. Bécs. Psz. 1650. Graz. F. 1659. szept. 9. C. sp. Gyulafehérvár. †1687. szept. 15. Trencsén.

Turócon született, Bécsben lépett be a Társaságba. 1644-ben Homonnán grammatikát tanított. A következő évben Leobenben elvégezte a tanárképzőt. Utána Zágrábban volt a grammatika tanára. 1647–50-ben Grazban teológiát tanult. 1650-ben szentelték pappá. 1651–2-ben Gyulafehérváron, 1653-ban Szászfenesen, 1654-ben Andocson, 1655–6-ban Székelyudvarhelyen, 1657-ben újra Gyulafehérváron, majd 1658–60-ban az erdélyi misszióban dolgozott. 1661–7-ig Turócon házfőnök, 1668–70-ben Trencsénben rektor volt. (Két évig neve hiányzik a katalógusokban.) 1673–9-ben Turócon a házfőnöki hivatalt látta el. 1680-tól Trencsénben négy évig a gazdasági ügyek intézője, két évig lelkipásztor, egy évig házgondnok volt. Utolsó éveit betegen töltötte.
S

Ir: Nom. III. 1420; So VI. 1489; St 293; Szi XI. 607–8. (Stögertől átveszik a bibliográfiák, hogy kiadott szlovákul egy hitvédelmi könyvet.)született: 1611-05-20, Turócbelépés: 1641-11-5, Bécsfogadalom: 1659-09-9, Gyulafehérvár, C. sp.papszentelés: 1650-0-0, Grazmeghalt: 1687-09-15, Trencsénbeszélt nyelvek: magyar