Rumer János

1587. márc. 31. Báhony. Nyelv: magyar. SJ 1607. aug. 8. Bünn. Psz. 1615. szept. 19. Graz. F. 1625. márc. 16. 4 fog. prof. Bécs. 1638–43 tartományfőnök. †1643. jún. 5. Nagyszombat.

Gergely testvéröccse volt. Ő is Báhonyban született, végzett bölcsészként Brünnben lépett be a Társaságba. A próbaidő után egy évig ott, két évig Olmützben tanított. 1613–6-ban Grazban tanult teológiát. Ott szentelték pappá 1615-ben. 1617-ben Bécsben a középiskola igazgatója volt. 1618-tól Grazban négy évig bölcseletet, két évig szentírástant és két évig teológiát tanított. 1625–30 között a bölcsészeti kar dékánja volt. 1628–30 között kacellárként és a szentírástan tanáraként működött. 1631-ben P. Montmorency vizitátor titkára lett. 1632–3-ban bécsi, 1634–7-ben grazi rektor volt. 1638-ban tartományfőnök lett, és haláláig, 1643-ig kormányzott. A 17. század nagy jezsuitái közé tartozott.

Ir: CPA II. 731; Guilhermy I. 497 LKKOS 1181, Po Magyar 506–7752.született: 1587-03-31, Báhonybelépés: 1607-08-8, Bünnfogadalom: 1625-03-16, Bécs, 4 fog. prof.papszentelés: 1615-09-19, Grazmeghalt: 1643-06-5, Nagyszombatbeszélt nyelvek: magyar