Sámbár Mátyás

1618. ápr. 27. Varasd. Nyelv: magyar. SJ 1637. okt. 10. Bécs. Psz. 1650. Graz. F. 1655. jún. 24. 4 fog. prof. Turóc. †1685. febr. 14. Zágráb.

Varasdon született, és Bécsben lépett be a Társaságba. 1639-ben Pozsonyban tanított. 1640–2-ben Grazban bölcseletet tanult. 1643–6-ban Kolozsmonostoron tanított. 1647–50-ben Grazban végezte a teológiát. 1650-ben szentelték pappá. 1651-ben Erdélyben, 1652–3-ban Székelyudvarhelyen, 1654-ben Andocson volt misszionárius. 1655–8-ban Gyulafehérváron a házfőnöki hivatalt látta el. 1659–60-ban Komáromban házgondnok, 1661–2-ben Győrben hitszónok volt. 1663-ban Kassán kontroverziát tanított. 1664–7-ben Sárospatakon házfőnök, a következő évben Munkácson misszionárius volt. 1669–71-ig Kassán kontroverziát tanított, és a szemináriumot vezette. 1673-ban Szatmáron házfőnökként, 1674–6-ban Kassán a szeminárium vezetőjeként és a kontroverzia tanáraként működött. 1677-ben Győrben hitszónok volt. 1678-ban Nagyszombatban kontroverziát, 1679–80-ban Zágrábban egyházjogot tanított. 1681-ben Kőszegen hitszónok volt. 1682-ben Sopronban és 1683–5-ben Zágrábban vezette a szemináriumot, és ott is halt meg.
A hitviták és a katolikus megújulás markáns alakja volt. Szóban és írásban védte és terjesztette hitét. Csak magyarul írt. Írásaiban néha engedett a korában sokfelé uralkodó durva hangnak is.

M: A prédikátor pápaszemének próbaköve. H. n., 1659; Három idvességes kérdés. Nagyszombat, 1661; Egy vén Bial orrára való karika. H. n., 1664; Orvosló ispotály. H. n., 1664; A három kérdésre lett summás választételre irott felelet. H. n., 1666; A három idvességes kérdésre a Luther és Calvinista tanítók mit felelnek? Kassa, 1667; Lilium inter spinas. Szegedi Ferenc egri püspök emlékezete. Kassa, 1676; Káplánnak (Az ötödik evangélistának) zenebonája. H. n., 1668. Ir: CPA II. 733; Guilhermy I. 147–8; MAMŰL X. 217–8; MÉL II. 566; MKL XI. 833; Nilles 130–4; Po III/3 18238–44; Po Magyar 1522–6; RMK I. 952, 979, 1018, 1019, 1049, 1056, 1079, 1191; Szi XII. 105–8; Gyárfás T.: Sámbár Mátyás. Magyar Nyelv 1912. 269; Kudora J.: Sámbár Mátyás. A magyar katolikus egyházi beszéd irodalmának ezeréves története. Bp., 1912. 116–7; Horváth L.: Sámbár Mátyás élete és művei. Bp., 1918; Bíró L.: Sámbár Mátyás S. J. 1618–1685. Erdélyi katolikus nagyok. Kolozsvár, 1941. 65–8; Száz jezsuita arcél II. 343–52; Velics II. 125–8; Zoványi J.: Sámbár Mátyás. Magyarországi Protestáns Egyháztörténeti lexikon. Bp., 1977. 520; Albert D.: Sámbár Mátyás. Tamási Áron Gimn. 20–1.született: 1618-04-27, Varasdbelépés: 1637-10-10, Bécsfogadalom: 1655-06-24, Turóc, 4 fog. prof.papszentelés: 1650-0-0, Grazmeghalt: 1685-02-14, Zágrábbeszélt nyelvek: magyar