Schretter Károly

1644. febr. 12. Körmöcbánya. Nyelv: német. SJ 1662. okt. 2. Trencsén. Psz. 1671. Graz. F. 1677. aug. 15. 4 fog. prof. Nagyszombat. †1717. júl. 20. Győr.

Körmöcbányán született, Nagyszombatból bölcsészdoktorként lépett be Trencsénben a Társaságba. A próbaidő után egy-egy évig Besztercebányán, Trencsénben és Nagyszombatban tanított középiskolában. 1678-ban Nagyszombatban kezdte meg teológiai tanulmányait, de egy év múlva Grazban folytatta. Ott szentelték pappá 1671-ben. A következő évben végezte a harmadik probációt. 1673-ban Kassán misszionárius, 1664-ben Szatmáron hitszónok és 1675-ben Kassán házgondnok volt. 1676–8-ban Nagyszombatban, 1679–81-ben Bécsben tanított bölcseletet. 1682–5-ben Besztercebányán házfőnök, 1686-ban Nagyszombatban a szemináriumban igazgató volt. 1687–89-ben Győrben rektorként, 1690–1-ben Komáromban házfőnökként működött. 1692–5-ben Nagyszombatban egyházjogot és az első két évben kontroverziát is tanított. 1699-ben Grazban házgondnok, 1700-ban Nagyszombatban a konviktus igazgatója volt. 1701–3 között Lőcsén rektorként, 1704–6 között Nagyszombatban a szeminárium igazgatójaként és 1707-ben Győrben lelkipásztorként működött. 1708–9-ben Zágrábban kazuisztikát tanított. 1710-től Nagyszombatban két évig a szeminárium igazgatója, három évig házi lelkiatya volt. Ez utóbbi hivatalt töltötte be Győrben is haláláig, 1717-ig.

M: Concordia canonica iuris. Nagyszombat, 1698. Ir: Nom. III. 1503; Pe 88; Po Magyar 315; RMK II. 1941; So VII. 924–5; St 323–4; Szi XII. 609–10.született: 1644-02-12, Körmöcbányabelépés: 1662-10-2, Trencsénfogadalom: 1677-08-15, Nagyszombat, 4 fog. prof.papszentelés: 1671-0-0, Grazmeghalt: 1717-07-20, Győrbeszélt nyelvek: német