Schwab Antal

1886. aug. 28. Bp. SJ 1904. szept. 18. Nagyszombat. †1908. jan. 24. Pozsony.

1904–6 között Nagyszombatban skolasztikus novícius volt, 1907–8 között Pozsonyban filozófiahallgató.

Ir: MJTN 205; Mezei G.: Schwab Antal SJ, a derék kongreganista. Mária Kongregáció 1 (1907–1908) 3, 10–9, 4, 11–8; Uő: Schwab Antal S. J. élete. Bp., 1908; Cséfalvay N.: Schwab Antal, bölcsészhallgató. Fehér zászlók alatt. Ifjú kongreganisták jellemrajza. Bp., 1914. 119–27.született: 1886-08-28, Bpbelépés: 1904-09-18, Nagyszombatmeghalt: 1908-01-24, Pozsony