Splényi József

1710. jún. 27. Nyársardó. Nyelv: szlovák. SJ 1725. okt. 9. Trencsén. Psz. 1740. Kassa. F. 1743. aug. 15. 4 fog. prof. Kolozsvár. †1773 u. Eger.

Nyársardón született, Kassáról Trencsénben lépett be a Társaságba. A próbaidő után Leobenben elvégezte a tanárképzőt. 1729-ben Esztergomban grammatikát tanított. 1730–2-ben Nagyszombatban bölcseletet tanult. Utána egy-egy évig Lőcsén és Ungváron, két évig Kassán tanított. Teológiai tanulmányait 1737-ben Nagyszombatban kezdte, és Kassán fejezte be. 1740-ben szentelték pappá. A következő évben Besztercebányán volt harmadik probációban. 1742-ben Kassán retorikát, 1743-ban Kolozsváron poétikát tanított. 1744-ben Nagybányán ünnepi hitszónok, majd 1745-ben újra Kolozsváron a bölcselet tanára volt. Ezt a munkát folytatta 1746-ban Kassán és 1747–8-ban Budán is. 1749-ben Egerben, 1750–1-ben Kassán kontroverziát és egyházjogot, 1752-ben Nagyszombatban és a következő évben Győrben csak egyházjogot tanított. 1754–6-ban Nagyszombatban szentírástant adott elő és a bölcsészeti kar dékánja volt. 1757–8-ban Budán egyházjogot tanított. A következő két évben Kolozsváron a szemináriumot igazgatta. 1762-től egy-egy évig a bécsi Theresianumban, Ungváron, Besztercebányán és Kőszegen volt házgondnok. 1766-ban Szepesváralján lelkipásztorként, 1767–71-ben Lőcsén házi lelkiatyaként, 1772-ben Eperjesen gyóntatóként dolgozott. 1773-ban Egerben volt betegeskedett.

M: Affectus musarum Cassoviensium. Kassa, 1736; Initia Societatis Jesu Cassoviensis. Kassa, 1743. Ir: DHCJ IV. 3625; LKKOS 1269–70; Nom. III. 1580; Pe 820; So VII. 1457; St 334; Szi XII. 1368–9.született: 1710-06-27, Nyársardóbelépés: 1725-10-9, Trencsénfogadalom: 1743-08-15, Kolozsvár, 4 fog. prof.papszentelés: 1740-0-0, Kassabeszélt nyelvek: szlovák