Sylvanus (Erdősi) Péter Székelyföld. Nyelv: magyar. SJ

1579. Kolozsvár. Psz. 1579 előtt. †1586. júl. 19. Gyulafehérvár.

Székelyföldön született, világi papként Kolozsváron vették fel a Társaságba 1579 végén. Tanulmányokat nem végzett. Kolozsváron maradt lelkipásztori munkában. Nehezen alkalmazkodott a helyzethez, és jogi nehézségek is adódtak a felvételnél. Giovanni Paolo Campano lengyel tartományfőnök azonban kitartott mellette, és Braunsbergbe küldte az újoncházba, ahol teljesen megváltozott. 1584 elejétől Gyulafehérváron házgondnok és hitszónok volt. A tartományfőnök szerint ekkor már a magyar atyák legjobbjai közé tartozott. 1585-ben betegség miatt Kolozsvárra került, és a házgondnoki hivatalt látta el. Rövidesen visszakerült Gyulafehérvárra, ahol tüdeje miatt súlyos beteg lett, és 1586 nyarán meghalt.

Ir: CPA I. 793; MAH I–II.született: 1579-0-0, Kolozsvárpapszentelés: 1579-0-0, előttmeghalt: 1586-07-19, Gyulafehérvár