Szentiványi Dezső

1911. júl. 22. Bp. SJ 1929. aug. 14. Bp. Psz. 1940. jún. 24. Szeged. F. 1948. febr. 2. †1991. szept. 9. Münster.

A zugligeti Manrézában skolasztikus novícius volt, majd Kalocsán fejezte be a középiskolai tanulmányait. 1933–5 között Pullachban filozófiát tanult, utána Pécsett volt magiszter. 1938–41 között Szegeden teológiát tanult, majd a bp.-i Tudományegyetemen latin–német szakos diplomát szerzett 1944-ben. 1946–8 között Pécsett tanított, közben 1947-ben St. Andräban elvégezte a terciát, 1949-ben latint tanított Szegeden a szeminaristáknak, majd elhagyta az országot. 1950–4 között St. Blasienben, 1955–73 között Bad Godesbergben tanított latint. 1974-ben Oslóba küldték a magyar pasztoráció segítésére, ahol 1982-ig szolgált. 1983–6 között lelkész volt Schrobenhausenban és Daun-Eifelben. 1987-ben Münsterbe került a helyi jezsuita betegterembe, ahol később elhunyt.

M: A katekizmus története Magyarországon. Bp., 1944; A magyar katolicizmus története. Bp., 1944. Ir: MJTN 220; Megemlékezés P. Szentiványi Dezsőről. ProvH 2. (1991. október) 3; MJN 256–7.született: 1911-07-22, Bpbelépés: 1929-08-14, Bpfogadalom: 1948-02-2papszentelés: 1940-06-24, Szegedmeghalt: 1991-09-9, Münster