Szeredai Domonkos (Antal)

1740. nov. 18. Mikefalva. Nyelv: magyar. SJ 1758. okt. 20. Trencsén. Psz. 1771. †1799. jan. 19. Erdély.

Mikefalván született, Kolozsvárról lépett be Trencsénben a Társaságba. A próbaidő után 1761-ben Szakolcán elvégezte a tanárképzőt. A következő évben Székelyudvarhelyen grammatikát tanított. 1763–4 ben Kassán bölcseletet tanult. 1765-ben Egerben, 1766–8-ban Kolozsváron tanított középiskolában. 1769–72-ben Nagyszombatban tanult teológiát. 1771-ben szentelték pappá. 1773-ban Nagybányán grammatikát tanított, amikor a Társaságot feloszlatták. 1775-ben szülőhelyéről, Mikefalváról kérte felvételét az erdélyi egyházmegyébe. 1782-ben még Mikefalván tartózkodott. 1794-ben tiszteletbeli kanonok és papnöveldei igazgató, 1796-ban küküllői főesperes lett.

M: Series […] episcoporum Transylvaniae. Gyulafehérvár, 1790; Notitia veteris et novi capituli ecclesiae Albensis. Gyulafehérvár, 1791; Collectio monumentorum, quae in templo Alba Juliensi sunt locata. Gyulafehérvár, 1791; Szent írásbeli dolgokról. 2 k. Pozsony, 1791. Ir: Nom. III. 1662; Pe 1467; Petrik 1712–1860/III; So VII. 1783; St 355; Szi XIII. 814–5; Temesváry 36.született: 1740-11-18, Mikefalvabelépés: 1758-10-20, Trencsénpapszentelés: 1771-0-0meghalt: 1799-01-19, Erdélybeszélt nyelvek: magyar