Takács Antal

1911. ápr. 10. Somogyvár. SJ 1930. aug. 14. Bp. Psz. 1941. jún. 22. Szeged. F. 1947. aug. 15. †1997. febr. 19. Pannonhalma.

1930–3 között a zugligeti Manrézában végezte a noviciátust és a retorikát. 1934–5 között a szegedi kollégiumban, 1936-ban Bp.-en tanult filozófiát. 1937–8 között a pécsi Pius Kollégiumban matematikát és gyorsírást tanított, és a rendház segédkönyvtárosa volt. 1939-től Szegeden tanult teológiát, 1943-ban itt végezte a harmadik probációját. 1944-ben matematika–fizika szakos tanári oklevelet szerzett az egyetemen. 1946–7-ben a bp.-i egyetemen bővítette ismereteit. 1948–50 között a kalocsai gimnáziumban tanított matematikát és fizikát, illetve később a szemináriumban tanította ezeket a tárgyakat, mellette lelkigyakorlatokat adott, és a jezsuita segítőtestvérek lelki életét vezette, majd Miskén volt káplán. A szétszóratás után 1950–3 között Bátyán káplán volt, majd egy évet tanított a miskei általános iskolában. 1953–5 között Bp.-en fizikai munkás, 1955–68 között Inotán villanyszerelő volt. 1968–89 között Székesfehérváron előszámlázóként dolgozott. Nyugdíjba vonulása után, 1971–89 között lelkipásztori kisegítő volt. 1990–4 között a Radvány utcai jezsuita idősek otthonában, majd 1995–7 között a pannonhalmi szociális otthonban élt.

Ir: MJTN 224; Ádám J.: P. Takács Antal S. J. (1911–1997). ProvH 48. (1997. március–április) 19; Hevenesi J.: P. Takács Antal S. J. (1911–1997). ProvH 48. (1997. március–április) 19–20; Ádám J.: P. Takács Antal (1911–1997). MJV III. 332–3; Hevenesi J.: P. Takács Antal. MJV III. 333–5; Miklósházy 51.született: 1911-04-10, Somogyvárbelépés: 1930-08-14, Bpfogadalom: 1947-08-15papszentelés: 1941-06-22, Szegedmeghalt: 1997-02-19, Pannonhalma