Tapolcsányi Lőrinc

1669. júl. 26. Rózsavölgy. Nyelv: magyar. SJ 1690. szept. 26. Bécs. Psz. 1701. Graz. F. 1705. febr. 2. 4 fog. prof. Nagyszombat. †1729. szept. 30. Nagyszombat.

Rózsavölgyön született, végzett bölcsészként Bécsből lépett be ott a Társaságba. A próbaidő után egy-egy évig Kassán, Egerben, Trencsénben, Nagyszombatban és Szakolcán tanított középiskolában. 1688–1701 között Grazban tanult teológiát. Ott szentelték pappá 1701-ben. A következő évben Győrben végezte a harmadik próbaévet. 1703-ban Grazban bölcseletet tanított. 1704-től haláláig Nagyszombatban működött. A huszonhat év jól mutatja egy teológiatanár pályafutását. Először előadta a hároméves bölcseleti kurzust. Utána egy évig kontroverziát, két évig kazuisztikát és egy évig egyházjogot tanított. Közben 1709–10-ben a bölcsészeti kar dékánja is volt. 1711–8-ig teológiát tanított, és 1712-től a teológiai kar dékáni hivatalát is viselte. 1719–21-ben az egyetem rektora, 1722–7-ig kancellárja, majd 1728-tól haláláig újra az egyetem rektora volt. Művei mind Nagyszombatban jelentek meg, főként a teológia köréből, latinul. Magyar nyelvű könyvét az igaz hit szabályairól 1724-ben publikálta.

M: Duodena conclusionum animasticarum. Nagyszombat, 1706; Academicus ens naturale […] controvertens. Nagyszombat, 1706; Animastica. Nagyszombat, 1706; Axiomata christiano-politica. Nagyszombat, 1706; Historica religionis reformatio. Nagyszombat, 1714; Sacrificium saeculare. Nagyszombat, 1715; Fax Ignatiana. Nagyszombat, 1717; Idea strenui fidei divinae propugnatoris. Nagyszombat, 1718; Certamen gloriosum. Nagyszombat, 1720; Az hitnek igaz és csalatkozható reguláiról való munkácska. Nagyszombat, 1724; Quinquaginta casuum […] de sacramento poenitentiae. Nagyszombat, 1724; Theses theologicae de peccatis […] Nagyszombat, 1727; Theses theologicae de Deo uno et trino. Nagyszombat, 1727; Centuria casuum. 2 k. Nagyszombat, 1728. Ir: LKKOS 1368–9; Nom. III. 1686; Petrik 1712–1860/III V. VII; RMK II. 2273–6; So VII. 1867; St 360; Szi XIII. 1293–4. Bangha 172; Bangha B.: Tapolcsányi Lőrinc. A 400 éves Jézustársaság. Bp., 1940. 243–4; Staud G.: Tapolcsányi Lőrinc S. J. A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai. IV. Bp., 1994. 220.született: 1669-07-26, Rózsavölgybelépés: 1690-09-26, Bécsfogadalom: 1705-02-2, Nagyszombat, 4 fog. prof.papszentelés: 1701-0-0, Grazmeghalt: 1729-09-30, Nagyszombatbeszélt nyelvek: magyar