Tarnóczi István

1626. aug. 20. Nyitranovák. Nyelv: magyar. SJ 1647. nov. 18. Bécs. Psz. 1659. Nagyszombat. F. 1665. aug. 15. 4 fog. prof. Kassa. †1689. szept. 30. Győr.

Nyitranovákon született, Bécsben lépett be a Társaságba. A próbaidő után Győrben tanított grammatikát. 1651–3-ban Grazban tanult bölcseletet. Utána egy-egy évig Győrben és Sopronban tanított. 1656–9-ben Nagyszombatban hallgatott teológiát. 1659-ben szentelték pappá. A következő évben Judenburgban végezte a harmadik próbaévet. 1651-ben Ungváron tanított. 1662–6 között Kassán négy évig a bölcselet tanára és egy évig a Kisdy-szeminárium igazgatója volt. 1667–8-ban Nagyszombatban kazuisztikát tanított. A következő évben Sopronban a konviktust vezette. 1670–1-ben Győrben rektor volt. 1673–7 között kazuisztikát, egyházjogot, kontroverziát és szentírástant adott elő. 1678-ban Klagenfurtban kazuisztikát tanított. 1679–80-ban Sopronban a házi lelkiatya feladatát látta el. 1681-ben Lőcsén házfőnök volt. 1682–3-ban Pozsonyban házi lelkiatyaként, utána Leobenben gyóntatóként működött. 1686–8-ban Nagyszombatban a kazuisztika tanára, a szeminárium igazgatója és házi lelkiatya volt. 1689-ben betegen Győrbe került, ahol rövidesen meghalt.
Sokat írt. Műveinek fele a lelkiség köréből magyarul jelent meg. Feldolgozta latinul Szent István, Szent Imre és Szent László életét.

M: Oratio in funere Comitis Georgii Druget. Kassa, 1662; Philosophia. Kassa, 1665; Mennybe vezető kalauz. Nagyszombat, 1675; Titkos értelmű rózsa. Nagyszombat, 1676; Nagy mesterség a jó élet. Nagyszombat, 1680; Holtig való barátság. Nagyszombat, 1680, 1695; Idea coronata, Sive Vita S. Stefani. Bécs, 1680; Princeps angelicus, Sive Vita S. Emerici. Bécs, 1680; Halcyonia. Zittau, 1680; Rex Admirabilis, Sive Vita S. Ladislai. Bécs, 1681; Jó akarat. Bécs, 1685; Választott nyíl. Bécs, 1685; Vigyázó szem. Bécs, 1685; Régi magyar szentség. Nagyszombat, 1695; Collyrium apocalypticum. Kassa, 1726; Rex admirabilis, sive vita S. Ladislai. Nagyszombat, 1727. Ir: LKKOS 1371–2; MÉL II. 825; Nom. III. 1688; Petrik 1712–1860/VII; Po Magyar 1596; RMK I. 1185, 1206, 1252, 1325–7, 1483–4; II. 985, 1046; So VII. 1875–8; St 361; Szi XIII. 1318–20; Szörényi L.: Tarnóczy István Szent István-életrajza, a „lapidáris stílus” remekműve. Philologia Hungarolatina. Tanulmányok a magyarországi neolatin irodalomról. Bp., 2002. 101–10.született: 1626-08-20, Nyitranovákbelépés: 1647-11-18, Bécsfogadalom: 1665-08-15, Kassa, 4 fog. prof.papszentelés: 1659-0-0, Nagyszombatmeghalt: 1689-09-30, Győrbeszélt nyelvek: magyar