Temesi József

1920. febr. 9. Kaposvár. Nyelv: magyar. SJ 1956. dec. 31. Bp. Psz. 1943. márc. 21. Veszprém. F. 1981. febr. 2. 4 fog. prof. Bp. †2002. júl. 20. Leányfalu.

A középiskolát Kaposváron végezte. 1938–43-ban a veszprémi egyházmegye papnövendéke volt. 1943-ban Tüskeváron, a következő évben Fűzfőgyártelepen volt káplán. Itt tanúja volt Bódi Margit életének és vértanúhalálának. Később megírta a fiatal lány életrajzát. A háború után megkezdődött papi életének kálváriája, mivel a papi békemozgalomtól való tartózkodása miatt sokszor került kényes helyzetbe. 1956-ban titokban felvették a Jézus Társaságába. Az ötvenes években tizenegy év alatt tizenhárom különböző plébániára helyezték. Utána nyugalmasabb évek jöttek sok betegeskedéssel. Ezalatt folytatta tanulmányait, jeles eredménnyel megszerezte a teológiai doktorátust. 1975-től Balatonkenesén volt plébános, ahol már nem háborgatta őt a rendőrség. 1985–8-ig a Budapesti Központi Papnevelő Intézet lelkivezetője volt. 1988 szeptemberétől haláláig Leányfalun a Lelkigyakorlatos Házban teljesített szolgálatot.

M: Ki volt Bódi Magdi. Kézirat gyanánt. 1956; Tanúságtétel vértanúvérrel. Bp., 1992; Kiért és miért testesült meg az Ige? 2. kiad. Kecskemét, 1993; Jézus Krisztus szeretetével. Kecskemét, 1996; „Örök szeretettel…” ÜJV 239–79; Witnessing with White Lily and Red Blood. Toronto, 1997. Ir: MJTN 226–7; Temesi J.: „Örök szeretettel”. ÜJV 239–84; Hevenesi J.: P. Temesi József (1920–2002). ProvH 78. (2002. július–szeptember) 50–3; P. Temesi József rövid önéletrajza. ProvH 78. (2002. július–szeptember) 53–5.született: 1920-02-9, Kaposvárbelépés: 1956-12-31, Bpfogadalom: 1981-02-2, Bp, 4 fog. prof.papszentelés: 1943-03-21, Veszprémmeghalt: 2002-07-20, Leányfalubeszélt nyelvek: magyar