Teres (Terestyéni) Gusztáv (Ágoston)

1931. jan. 25. Kecskemét. Nyelv: magyar. SJ 1949. aug. 4. Bp. Psz. 1959. júl. 31. Frankfurt. F. 1963. aug. 15. 4 fog. prof. Oslo. †2007. dec. 21. Oslo.

Kecskeméten született, onnan lépett be 1949-ben a Társaságba. Első fogadalmait már a szétszóratásban tette le. 1951–3-ban a Központi Hittudományi Akadémián tanult, ahonnan 1953-ban eltávolították. Utána több hónapos átképző tanfolyam után villanyszerelő lett a Ganz Vagongyárban. 1956 végén külföldre távozott. 1957-ben a spanyolországi Oñában kezdte meg teológiai tanulmányait, de két év múlva, súlyos betegség miatt, Frankfurtban folytatta. Ott szentelték pappá 1959. július 31-én, Szent Ignác ünnepén. 1961-ben Münsterben végezte a harmadik próbaévet. Gyenge volt az egészsége, hallásával is nehézségek voltak. Első munkahelyeként a norvégiai Oslóba került P. Horváth Kálmánhoz a magyarok gondozására. A magyar fiatalok számára megszervezte a Sík Sándor Cserkészcsapatot. Mellette nagy akaraterővel fizikai, csillagászati és matematikai diplomát szerzett. Mivel e tanulmányait állami kölcsönből végezte, törlesztésére gimnáziumi tanári helyettesítéseket és laboratóriumi félállásokat vállalt. 1984-ben került kapcsolatba a vatikáni csillagvizsgálóval, ahol évente több hónapot dolgozott. A rendszerváltás után magyarországi asztronómusokkal is együttműködött; megkezdte előadói tevékenységét, fő témája volt a betlehemi csillag. 1994-ben jelent meg először Mágusok és a Csillag Máté evangeliumában című műve, mely azóta még három kiadást ért meg, és 2000-ben angol nyelvre is lefordították. Magyar fizikusokkal és teológusokkal együttműködve 2004-ben elindították a kétévenkénti Manréza Szimpózium előadás-sorozatot. P. Teres Oslóban halt meg 2007. december 21-én.

M: Idéverden i „Kristin Lavransdatter”. Sigrid Undsets trilogi. Oslo, 1969; Nytidens visjoner – fremtidems hap. Kézirat. Oslo, 1980; Betlehemstjernen – hva var det som hendte? Oslo, 1983; A keresztút. Jeruzsálem Kr. u. 33. Hamilton, 1983; A keresztút. A 14 stáció képeivel, idézetekkel és imákkal. Bp., 1986; Biblia és asztronómia. Mágusok és a Csillag Máté evangéliumában. Bp., 1994; The Bible and Astronomy. The Magic and the Star in the Gospel. Bp., 2000. „Nagy jel az égen”. (Hetesi Zsolttal közösen.) Kecskemét, 2005; Vallás és tudomány. Bp., 2005. (Manréza Szimpózium, 2004); Magyar jezsuita csillagászok. MJK 312–28; A fejlődéselmélet és a földön kívüli élet kérdései. (Hetesi Zsolttal közösen.) Bp., 2007. 209 (Manréza Szimpózium, 2006). Ir: Pálos 192; MJTN 227; Teres G.: Önéletrajz. Anima Una 102. (1986. február) 17–18; Lelkipásztor és tudós csillagász. Páter Teres Gusztáv. ProvH 43. (1996. április–május) 17; MCsill 49; Borovi J.: Teres Ágoston. Az oslói magyar jezsuita páterek tevékenysége. Magyar katolikus lelkipásztorok Észak-Európában, 1945–2000. Bp., 2000. 66–73. Nemesszeghy E.: P. Teres Ágoston SJ. Jezsuiták küldetése 16–7; Teres Á.: Az egek hirdetik Isten dicsőségét. AMDG 42; Hetési Zs.: Teres Ágoston. ProvH 107. (2008. július–szeptember) 54–5; MJN 260–1.született: 1931-01-25, Kecskemétbelépés: 1949-08-4, Bpfogadalom: 1963-08-15, Oslo, 4 fog. prof.papszentelés: 1959-07-31, Frankfurtmeghalt: 2007-12-21, Oslobeszélt nyelvek: magyar