Thalhammer Johann

1847. dec. 19. Meggenhofen. Nyelv: német, magyar. SJ 1865. szept. 9. Nagyszombat. Psz. 1874. júl. 2. Innsbruck. F. 1881. febr. 2. 4 fog. prof. Kalocsa. †1934. márc. 18. Pécs.

Az alsó-ausztriai Meggenhofenban született, Linzben végezte középiskolai tanulmányait, melyek befejezése után St. Andräban lépett be a Társaságba. A két év próbaidő és egy év retorika után 1869–71-ben Pozsonyban bölcseletet, 1872–5-ben Innsbruckban teológiát tanult. 1876–8-ban Kalocsán francia és görög nyelvet és matematikát tanított. Ezt követően Linzben volt a matematika tanára. 1880-ban a belgiumi Drongenban elvégezte a harmadik próbaévet. 1881–1912-ig Kalocsán tanított főleg természetrajzot, matematikát és geometriát. 1913-tól haláláig az új pécsi gimnáziumban tanította ugyanazokat a tárgyakat, mint Kalocsán. Külön minisztériumi engedéllyel nyolcvanhét éves koráig taníthatott, összesen ötvenhét tanévben.
A tanítás mellett rovartannal foglalkozott: első munkája Kalocsa rovarfaunáját ismerteti. Gyűjtését és kutatását később a legyekre, közülük is a kétszárnyúakra korlátozta. A nyári szünetekben gyűjtőutakat tett Erdélyben és Magyarország vidékein, majd a tanév időszakában vizsgálta ezeket. A szakirodalomban húsz fajta viseli a nevét. Gyűjteménye, melyben kb. hétezer-ötszáz kétszárnyú volt, halála után a Nemzeti Múzeumba került, de az 1956-os októberi harcokban elpusztult. Csak a katalógus maradt meg mintegy ötezer fajtáról.

M: Adatok Kalocsa vidéke rovarfaunájának ismertetéséhez. Kalocsa, 1885; Diptera (Hungariae). Bp., 1899; Adatok az erdélyi légyfauna ismertetéséhez. Kalocsa, 1902. Ir: Cat. Def. I. 19348; MÉL II. 850; MJTN 227–8; Petrik 1901–1910/II; Po III/3 24094–5; Szi XIV. 71; Tóth 34–5; P. Thalhammer János 1847–1934. ProvH 32. (1934. II.); Mihályi F.: Mi égett el a Nemzeti Múzeumban? Élet és Tudomány 12. (1957. január 9.) 1, 7–12; Baják M.: Isten napszámosa. Jezsuita Nevelés 2. (1956. március) 1, 17–9; Gebhardt A.: Thalhammer János emlékezete. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve. Pécs, 1963, 5–38; G. Zilahi-Sebess: Neue Nematoceren (Diptera) aus dem Karpaten Becken. Acta zool. Acad. Scien. Hung. 2. (1956) 433–40; Bozsó F.: Thalhammer János. Kalocsa nevezetes emberei. Katona István Társaság Tanulmányai Kalocsáról. (1971) 271–2; I. Papp–J. Majer: Thalhammer’s thaumaleids and the thaumaleide of Hungary (Diptera). Folia entomologica hungarica 61. (2000) 233–8.született: 1847-12-19, Meggenhofenbelépés: 1865-09-9, Nagyszombatfogadalom: 1881-02-2, Kalocsa, 4 fog. prof.papszentelés: 1874-07-2, Innsbruckmeghalt: 1934-03-18, Pécsbeszélt nyelvek: magyar