Tibor (1928-ig Tlucsko) Mátyás

1902. febr. 23. Szentmihályfa. Nyelv: magyar. SJ 1920. aug. 14. Szeged. Psz. 1930. máj. 10. F. 1938. febr. 2. 4 fog. prof. †1995. jan. 13. Bp.

Szentmihályfán született, középiskolai tanulmányait Iglón, Eperjesen és Egerben végezte. 1920-ban Szegeden lépett be a Társaságba. A második próbaévet már az új újoncházban végezte Érden. 1923–5-ben Szegeden bölcseletet tanult. 1926–8-ban a pécsi Pius Gimnáziumban tanított matematikát és fizikát. 1929–31-ben Bp.-en az egyetemen tanult matematikát, fizikát és csillagászatot. 1932-től teológiát tanult egy évig Szegeden, majd három évig az írországi Dublinban. 1934-ben szentelték pappá. 1936-ban Pécsett matematikát, fizikát és angol nyelvet tanított. A következő évben Szegeden végezte a harmadik próbaévet. 1938–40-ben a Castel Gandolfó-i pápai csillagvizsgálóban volt az igazgató asszisztense. Azokban az években a Tejút spirálkarjaiban látható csillagok eloszlása, illetve statisztikailag meghatározható száma volt a kutatás tárgya. Megfigyelései közben felfedezett egy új változó fényű csillagot. 1940-ben a háború miatt haza kellett jönnie, és ezzel megtört tudományos pályafutása. 1941-ben Szegeden, három évig Kassán bölcseletet tanított. 1945–6-ban Bp.-en az egyetemen dolgozott a csillagvizsgáló intézetben. 1947-ben Kalocsára került a csillagvizsgáló vezetésére. Ott kiadta Fényi Gyula utolsó megfigyeléseit, és tervbe vette az egész intézmény felújítását. Erre azonban már nem került sor. Az iskolák államosításával és a szerzetesrendek feloszlatásával megpecsételték a csillagvizsgáló sorsát is. Könyvtárát és felszerelését elosztották Bp., Debrecen és Szeged között. P. Tibor önéletrajzát ezzel a lakonikus mondattal zárja: „1950. június 9-én államosították a Haynald Obszervatóriumot. Aláírtam a lemondást, és Bp.-re mentem, ahol papi munkát vállaltam.” Ettől kezdve negyvenöt éven keresztül lelkipásztori munkát végzett, leghosszabb ideig a terézvárosi plébániatemplomban.

M: A napsebesség meghatározása gyenge fényességű csillagok páros csoportosítása alapján. (Németül és angolul is.) Szeged, 1932; Double star measures made with the 40 cm refracto at the Vatican Observatory. Città del Vaticano, 1939; The Elements of the Solar Motion as Determinated from the Data of Radial Velocities of the Star fainther than Visual Magnitude 4,5 and being in Diametral Position. Szeged, 1939. Ir: Cat. Def. III. 97; F-V 23–24; MJTN 228–9; Mojzes 138–9; Bartha L.: Dr. Tibor Mátyás SJ köszöntése. ProvH 10. (1992. június) 17–8; Bartha L.: Tibor Mátyás köszöntése. Meteor 22. (1991) 7–8, 1–10; Teres–Fenyővári: P. T. M. KMJ III. 222–34; Rezsabek N.: Specula Astronomica Vaticana – a pápai állam csillagvizsgálója. Meteor 32. (2002) 10, 54–8; MCsill 49–50; Miklósházy 52.született: 1902-02-23, Szentmihályfabelépés: 1920-08-14, Szegedfogadalom: 1938-02-2, 4 fog. prof.papszentelés: 1930-05-10meghalt: 1995-01-13, Bpbeszélt nyelvek: magyar