Tomka Ágoston

1892. febr. 7. Bp. Nyelv: magyar. SJ 1924. júl. 30. Érd. Psz. 1914. jún. 29. F. 1935. febr. 2. C. sp. †1976. okt. 7. Pannonhalma.

Bp.-en született, tízéves papi szolgálat után, 1924-ben lépett be Érden a Társaságba. Egy év próbaidő után Szegeden két évig bölcseletet tanult. Utána szintén két évig Innsbruckban teológiai ismereteit mélyítette. 1930-ban Bp.-en a Manrézába került, ahol lelkigyakorlatokat tartott. 1931–2-ben házgondnok és a gazdasági ügyek felelőse volt. 1933-ban Szegeden házi lelkiatyaként és hitszónokként működött. 1934-ben St. Andräban végezte a harmadik próbaévet. 1935–8-ban Kalocsán hittanár és a diákok Mária-kongregációjának vezetője volt. 1939-től újra a Manrézában dolgozott, ahol 1940–4-ig íróként szerepelt. A háború utáni években Bp.-en a mukásnegyedekben tartott számos világnézeti előadást. 1950–5-ig, a szerzetesrendek feloszlatása után, Bp.-en végzett lelkipásztori munkát. 1955–8 között a nógrádverőcei szociális otthonban volt házi lelkiatya. 1959–62-ig Bp.-en, 1963–70-ig Nagykovácsiban végzett lelkipásztori kisegítő szolgálatot. 1971-től haláláig a pannonhalmi szociális otthonban élt. Keresett kateketikai segédkönyve volt a Theophil, a hitelemzések három kötete. Ifjúsági regényei bő fantáziájáról tesznek tanúságot.

M: Három nap a Manrézában. Bp., 1933; Theophil. I. A parancsolatokról. Bp., 1933; II. A hitágazatok és bibliai történetek. Bp., 1934; III. A kegyelemeszközök és az először gyónók meg áldozók előkészülése. Bp., 1936; A viszokai hős fiúk. Bp., 1938; Szenes Péter találmánya. Bp., 1939; Modern hitvédelmi kérdések. Bp., 1939; A nagyság varázsa. Bp., 1940; Salamon kincse. Bp., 1942; A világdinamó. Bp., 1942; Mit beszéltem diákjaimmal az Istenről. Bp., 1944. Ir: Cat. Def. II. 101; F-V 24; MJTN 231; Tóth 36; Tüll A.: P. Tomka (László) Ágoston SJ (1892–1976). Anima Una 60. (1976. szeptember) 26–9; Holovics F.: Tomka László Ágoston (1892–1976). Barátaink Levelei. 1976. november 14. 7–10; P. Tomka Ágoston SJ (1892–1976). Szolgálat 33. (1977. húsvét) 102–3; Miklósházy 52–3.született: 1892-02-7, Bpbelépés: 1924-07-30, Érdfogadalom: 1935-02-2, C. sp.papszentelés: 1914-06-29meghalt: 1976-10-7, Pannonhalmabeszélt nyelvek: magyar