Toposs Ferenc

1613. ápr. 7. Klobusic. Nyelv: szlovák. SJ 1629. dec. 12. Bécs. Psz. 1642. ápr. 5. Nagyszombat. F. 1647. nov. 5. 4 fog. prof. Nagyszombat. †1683. aug. 14. Jókő.

Klobusicban született, Bécsben lépett be a Társaságba. 1632–4-ben Grazban tanult bölcseletet. 1635-ben Győrben, 1636–7-ben Nagyszombatban és 1638-ban újra Győrben tanított. 1639–42-ben Nagyszombatban volt teológus, 1642. április 5-én ott szentelték pappá. A következő évben Leobenben végezte a harmadik probációt. 1644–5-ben a Nádasdy-misszióban dolgozott. 1646–55-ig Nagyszombatban működött. Öt évig bölcseletet, két évig kazuisztikát és három évig teológiát tanított. 1652-ben a bölcsészeti, 1653-ban a teológiai kar dékánja volt. 1656–7-ben pozsonyi, 1648–60-ban kassai rektorként működött. 1661-ben visszatért Nagyszombatba. Hat-hat évig kancellár és a Szent Adalbert-szeminárium igazgatója volt, s egy-egy évig kazuisztikát, kontroverziát és szentírástant tanított. 1667–73 között Kassán három évig a rektori, négy évig a kancellári hivatalt látta el, és teológiát tanított. 1674-ben visszatért Nagyszombatba. Négy évig az egyetem kancellárjaként és hat évig a Szent Adalbert-szemiárium igazgatójaként működött. Életét több mint három évtizedig a két nagy tanulmányi ház kiépítésére és megszilárdítására fordította mint elöljáró, tanár és a papnövendékek nevelője. 1683. augusztus 14-én, hetvenéves korában halt meg Jókőn, Thököly Imre fogságában.

M: Algamation Aparymaticon. Pozsony, 1637; Sidus Novum. Nagyszombat, 1654; Archi-Laurus Strigoniensis. Nagyszombat, 1655. Ir: CPA II. 773; RMK I. 513, 808, 834; So VIII. 97–8; St 367; Szi XIV. 304; JRH 36.született: 1613-04-7, Klobusicbelépés: 1629-12-12, Bécsfogadalom: 1647-11-5, Nagyszombat, 4 fog. prof.papszentelés: 1642-04-5, Nagyszombatmeghalt: 1683-08-14, Jókőbeszélt nyelvek: szlovák