Töreki Ödön

1919. aug. 14. Pécel. SJ 1937. aug. 14. Bp. Psz. 1948. jún. 29. Szeged. F. 1954. aug. 15. †2008. aug. 23.

1937–40 között végezte a zugligeti Manrézában a noviciátust és retorikát. 1941–3 között Kassán filozófiát hallgatott. 1944-től a pécsi Pius Kollégiumban volt magiszter. 1946–9 között Szegeden tanult teológiát, ahol 1948-ban szentelték pappá. 1950–1 folyamán Rómában, a Vatikáni Rádió magyar adásának volt a szerkesztője. 1952-ben Dublinban végezte a terciát. 1953-ban Kanadába küldték, Hamiltonban volt a magyarok lelkésze. 1954–8 között Winnipegben, a Szent Pál középiskolában tanított történelmet és hittant, közben a helyi magyarokat pasztorálta. 1959–62 között Shrub Oakon A Szív című újság segédszerkesztője, a magyar emigránsok lelkipásztora és lelkigyakorlat-vezetője volt. 1962-ben átirányítását kérte a felső-kanadai rendtartományba, az első évben a kingstoni Regiopolis középiskolában tanított. 1963–7 között a montreali Szent Ignác-templomban, 1967–70 között Winnipegben a Brébeuf Szent János-plébánián, 1970–82 között az ottawai Szeplőtelen Fogantatás-plébánián szolgált, közben ellátta a fővárosi magyar közösséget is. 1982–2000 között Windsorban a Páduai Szent Antal-plébánián volt plébános. Később gyenge egészségi állapota miatt először Guelph-be, majd Pickeringbe került, ahol időnként besegített a lelkipásztori munkába a környező plébániákon.

Ir: MJTN 253; Miklósházy A.: Töreki Ödön. ProvH 107. (2008. június–szeptember) 50–1; Uő: Töreki Ödön (1919–2008). MJV IV. 473–5; MJN 262.született: 1919-08-14, Pécelbelépés: 1937-08-14, Bpfogadalom: 1954-08-15papszentelés: 1948-06-29, Szegedmeghalt: 2008-08-23