Ürmös Antal

1914. okt. 18. Kistelek. SJ 1934. szept. 14. Bp. Psz. 1945. dec. 23. Szeged. F. 1947.02.02. 4 fog prof †1999. jún. 25. Bp.

1934–7 között a zugligeti Manrézában végezte a noviciátust és a retorikát. 1938–9-ben Bp.-en kezdte a filozófiát, amelyet 1940-ben Kassán fejezett be. 1941-ben a kalocsai konviktusban volt szakaszfelügyelő. 1942–6 között Szegeden végezte a teológiát, ahol pappá szentelték. 1946–7-ben a Manrézában végezte a terciát, majd Budapestre került, ahol a missziós központ munkatársa, illetve templomi gyóntató lett. Itt tette le a negyedik fogadalmát is 1947. február 2-án. 1948-ban Nagykapornakon volt káplán, majd ennek az évnek a végén Hódmezővásárhelyre helyezték hitoktatónak és könyvtárosnak, a következő év végén pedig Kaposvárra ugyanilyen feladattal. A szétszóratás után előbb 1950-ben két hónapig Kiskomáromban helyettesített, ezt követően 1950–2-ben Csabrendeken káplán, majd plébános volt 1952–68-ban Kötcsén, 1968–71-ben Kadarkúton és 1971–85-ben Szentbalázson. 1985-ben nyugdíjba vonult, Bp.-en élt. A rend visszaállítása után Bp.-en volt lelkipásztor.

Ir: MJTN 236; Ádám J.: P. Ürmös Antal SJ 1914–1999. ProvH 62. (1999. május–július) 51–2; Kiss Cs.: P. Ürmös Antal SJ. ProvH 63. (1999. július–december) 43–4; Ádám J.: P. Ürmös Antal SJ. 1914–1999. Kalocsai Kollégium 11. (2001) 11–3; Miklósházy 27–8.született: 1914-10-18, Kistelekbelépés: 1934-09-14, Bpfogadalom: 1947.02.02. (4 fog prof)papszentelés: 1945-12-23, Szegedmeghalt: 1999-06-25, Bp