Vácz Jenő

1914. dec. 15. Keszeg. Nyelv: magyar. SJ 1933. aug. 14. Bp. Psz. 1943. júl. 25. Szeged. F. 1951. aug. 15. 4 fog. prof. Szeged. †2003. márc. 22. Pécs.

A középiskolát Kalocsán végezte a jezsuitáknál, onnan lépett be a Jézus Társaságába. Képzése a szokásos menetben folyt: két év próbaidő, egy év retorika és három év bölcseleti tanulmányok Bp.-en, három év magisztérium Kalocsán, majd négy év teológia Szegeden. A harmadik próbaévet Bp.-en végezte, utána egy évig klasszika filológiát tanult. 1946–8-ban Rómában a Német–Magyar Kollégiumban a teológusok „repetitor”-a volt, és a Pápai Gergely Egyetemen elvégezte a kétéves hittudományi doktori kurzust. Hazatérve 1951-ig teológiát tanított a Szegedi Hittudományi Főiskolán. A szétszóratás idején először fizikai munkásként dolgozott, majd kántor lett. 1955. szeptember 9-én Egerben letartóztatták és a „demokratikus államrend elleni szervezkedés, valamint hazaárulás és kémkedés” vádjával tíz évre ítélték. 1956. október 27-én szabadult, de 1957 márciusában újból elfogták, és a szeptember 24-én megtartott tárgyaláson büntetését letöltöttnek vették, így szabadult. Ezután különböző helységekben kántorkodott. 1965. április 9-én újra elfogták, és a „Rózsa Elemér és társai összeesküvésében való részvétellel” vádolták. 1966 júniusában három évre ítélték. Szabadulása után visszatért Solymárra, ahol már előzőleg kántor és egyházi adóbeszedő volt. Onnan került 1974-ben Verőcemarosra a Migazzi-kastélyban lévő egyházi szociális otthonba a nővérek lelki vezetőjének. Innen a püspökszentlászlói szociális otthonba hívták lelkésznek, ahol folytatta az elődje, Németh János SJ által rendszeresített lelkigyakorlatokat. E munka során érlelte ki a tervet az Életrendezés Házának építésére. A ház működtetését folytatja az a közösség, mely az évek folyamán Vácz körül kialakult. Ő tette ismertté Magyarországon Henri Boulad egyiptomi jezsuita lelki könyveit, amelyeknek nagy olvasótábora lett nálunk is.

M: Szól az arsi szent. Bp., 1937; A világnézet alakulása a nevelésben. Különös tekintettel a Ratio Studiorumra. Bp., 1942; Könyvészeti adatok (Fejér Józseffel). Bp., 1942; Jézus napjainkban. Bp., 1996; Vallomásom a szétszóratás évei alatt megéltekről. ÜJV 113–41; P. Vácz Jenő SJ önéletrajza. [Bp., 2003.] Ir: F-V 25; Hetényi Varga II. 362–72; MJTN 236; Pálos 194; Vácz J.: Vallomásom a szétszóratás évei alatt megéltekről. ÜJV 113–42; Jezsó Á.: A vonal végén: Vácz Jenő SJ. Keresztény Élet 1995. március 5. 1; Müller Zs.: „Hosszúhetényért”. Zengő 9. (1999. február) 4–8; Nemesszeghy E.: P. Vácz Jenő SJ (1914–2003). Arany – Ezüst 12. (2003. húsvét) 19–20; Blanckenstein M.: Emlékek Vácz Jenő bácsiról és Püspökszentlászlóról. Magyar Papi Egység (2003) 2, 28–30; Nemesszeghy E.: P. Vácz Jenő 1914. 12. 15.–2003. 03. 22. ProvH 81. (2003. április–május) 29–30; Koronkai Z.: Utolsó találkozásom P. Vácz Jenővel. ProvH 81. (2003. április–május) 31–4; Kárpáti Z.: A nyugalom szigete. ProvH 81. (2003. április–május) 34–5; Miklósházy 54; Koronkai Z.: Emlékezés egy örökifjú jezsuitára. In memoriam Vácz Jenő SJ. ProvH 2013. március 3–4.; Az életrendezés apostola. Vácz Jenő atya emlékezete. Hosszúhetény, 2014.született: 1914-12-15, Keszegbelépés: 1933-08-14, Bpfogadalom: 1951-08-15, Szeged, 4 fog. prof.papszentelés: 1943-07-25, Szegedmeghalt: 2003-03-22, Pécsbeszélt nyelvek: magyar