Vahl Ferenc I.

1710. jan. 4. Eperjes. Nyelv: német, szlovák. SJ 1725. okt. 9. Trencsén. Psz. 1739. F. 1743. febr. 2. 4 fog. prof. Nagyszeben. †1774. Sopron.

Trencsénben lépett be a Társaságba. 1728-ban Nagyszombatban kezdte el bölcseleti tanulmányait, majd 1729–30-ban Kassán folytatta. Utána egy-egy évig Eperjesen és Nagyszombatban, 1733–5-ben Pozsonyban tanított középiskolában. 1736–9-ben Nagyszombatban tanult teológiát. 1739-ben szentelték pappá. A következő évben Besztercebányán végezte a harmadik próbaévet. 1741–3-ban Nagyszebenben, 1744–5-ben Brassóban volt hitszónok. 1746-ban betegen Egerbe került. Utána egy-egy évig Varasdon és Gyulafehérváron, négy évig Kolozsváron, egy-egy évig Egerben és Sopronban volt hitszónok. 1755–8-ban Eperjesen és 1759–62-ben Eszéken látta el a házfőnöki és plébánosi hivatalt. 1763-ban Budán házgondnokként, 1764–6-ban Besztercebányán, 1767–71-ben Trencsénben és 1772–3-ban Sopronban házi lelkiatyaként működött. Ott halt meg 1774-ben.

M: Das Ebenbild eines Egyptischen Josephs. Kolozsvár, 1750. Ir: Nom. III. 755–6; Pe 818; So VIII. 365; St 375; Szi XIV. 743; Vahl Ferenc. A Kolozsvári Róm. Kath. Főgymnasium Értesítője (1896) 76.született: 1710-01-4, Eperjesbelépés: 1725-10-9, Trencsénfogadalom: 1743-02-2, Nagyszeben, 4 fog. prof.papszentelés: 1739-0-0meghalt: 1774-0-0, Sopronbeszélt nyelvek: szlovák