Vahl Ferenc II.

1717. márc. 27. Bénye. Nyelv: magyar. SJ 1735. okt. 27. Trencsén. Psz. 1749. Nagyszombat. F. 1753. febr. 2. 4 fog. prof. Olmütz. †1779. jan. 16. Lipótvár.

Bényén született, Kassáról logikusként Trencsénben lépett be a Társaságba. Két és fél évvel előtte a lutheranizmusból tért át a katolikus hitre. 1738-ban Leobenben elvégezte a tanárképzőt. 1739–41-ben bölcseletet tanult. 1742–3-ban Kőszegen, majd egy-egy évig Komáromban és Egerben tanított középiskolában. 1746–9-ben Nagyszombatban végezte teológiai tanulmányait. 1749-ben szentelték pappá. 1750-ben hitszónok volt Székesfehérváron. 1751-ben Besztercebányára került harmadik probációba. 1752–65-ig tábori lelkész volt Károly és Ferdinánd főhercegek légióiban. 1766–9-ben Esztergomban a házfőnöki, 1770–2-ben Ungváron a rektori, 1773-ban Lipótváron a házfőnöki és plébánosi hivatalt látta el. A Társaság feloszlatása után is ott maradt haláláig.

M: Ditsérő beszéd, melyet Ferdinándnak regementyéhez […] mondott. Nagyszombat, 1761. Ir: Nom. III. 1756; Pe 1000; Petrik 1712–1860/III; So VIII. 365; St 374; Szi XIV. 742–3; Zelliger 533.született: 1717-03-27, Bényebelépés: 1735-10-27, Trencsénfogadalom: 1753-02-2, Olmütz, 4 fog. prof.papszentelés: 1749-0-0, Nagyszombatmeghalt: 1779-01-16, Lipótvárbeszélt nyelvek: magyar