Vajkovics Imre

1715. júl. 22. Nagyvárad. Nyelv: magyar. SJ 1733. okt. 14. Trencsén. Psz. 1746. Kassa. F. 1751. febr. 2. 4 fog. prof. Nagyszombat. †1796.? nov. 22. Kalocsa.

Nagyváradon született, Kassáról lépett be Trencsénben a Társaságba. A próbaévek után Nagyszombatban három évig bölcseletet tanult, majd három évig a grammatikai osztályokban tanított. 1742-ben Kassán, 1743-ban Ungváron tanárkodott. 1744–7-ben Kassán végezte a teológiát. 1748-ban Nagyváradon tanított, a következő évben Beszercebányán volt harmadik probációban. 1750–1-ben Nagyszombatban héber nyelvet, 1752–4-ben Kassán bölcseletet és 1755–60-ban újra Nagyszombatban hébert és szónoklattant tanított. 1761–3-ban Győrben a teológia tanára, 1764–66-ban Budán iskolaigazgató, 1767-ben Pozsonyban könyvcenzor volt. 1768–70-ben Pécsett a rektori, 1771–3-ban Nagyváradon a házfőnöki hivatalt töltötte be. A Társaság feloszlatása után hosszabb ideig könyvcenzor volt, és számos tanulmányt írt az egyházi cenzúráról és az államhatalom beavatkozásáról. A király választott püspökké nevezte ki, de nem kapta meg a pápai megerősítést. Kalocsán volt nagyprépost és kanonok.

M: Elementa arithmeticae numericae. Kassa, 1753; Iconismus orationis sacrae. Nagyszombat, 1756; Nicolaus e comitibus Csáky […] funebre celebratus. Nagyszombat, 1757; Panegyricus Divo Francisco Xaverio dictus. Nagyszombat, 1759; Dum assertiones theologicas de angelis. Győr, 1761; Oratio gratulatoria […] Ladislao e comitibus Kollonitz. Bécs, 1788; Decas dissertationum ecclesiastico-politicarum de censoria librorum disciplina. Pest, 1791; Dissertatio de censura librorum perniciosorum. Kalocsa, 1791; Dissertatio de potestate principum saecularium in censuram librorum. Kalocsa, 1791; Quaestio prodroma de voto […] non unitorum graeci ritus. Kalocsa, 1792; Censura religionario-politica libelli. Kalocsa, 1792; Cura superfluorum superflua occupari convincuntur. Pest, 1792; De censoria librorum disciplina libri duo. Kalocsa, 1795; Systema de origine sacrae regni Hungariae coronae. Kalocsa, é. n. Ir: Nom. III. 1756; Pe 958; Petrik 1712–1860/III, V, VII; Po Magyar 315; So VIII. 369–71; St 375; Szi XIV. 781–3; I. N. Stoeger: Emmerich Vaikovits. Scriptores Provinciae Austriacae Societatis Jesu. Bécs, 1856. 375; Pauler T.: Vajkovits Imre. Adalékok. Bp., 1864. 81; Kratz 207; Santos Hernández II. 394–5.született: 1715-07-22, Nagyváradbelépés: 1733-10-14, Trencsénfogadalom: 1751-02-2, Nagyszombat, 4 fog. prof.papszentelés: 1746-0-0, Kassabeszélt nyelvek: magyar