Varga László II.

1913. júl. 16. Pusztaszabolcs. SJ 1932. júl. 30. Bp. Psz. 1943. jún. 23. Szeged. †1999. júl. 6. Székesfehérvár.

Az elemi iskola öt osztályát és a gimnáziumot Székesfehérváron végezte. A ciszterci gimnáziumban érettségizett. Szerzetesi hivatást érezve szívesen lépett volna be egy tanítórendbe, olvasmányai és személyes ismeretségei miatt mégis a jezsuita rendet választotta. A kétéves noviciátust, majd az egyéves retorikát a zugligeti Manrézában, a három év filozófiát Pesten, a Horánszky utcában végezte. A kétéves magisztériumot Pécsett, a teológia négy évét pedig Szegeden töltötte. A teológia harmadik évében, 1943-ban pappá szentelték. Az egyéves harmadik probációt a háború miatt két helyen: Budán és Szegeden végezte 1944–5-ben. 1945 őszén beiratkozott a Szegedi Tudományegyetemre, ahol magyar–francia szakos tanári oklevelet szerzett. 1949-től a kalocsai hittudományi középiskolában magyar nyelvet és irodalmat oktatott a papi pályára készülő középiskolásoknak. 1951-től a tabi általános iskolában tanított magyar nyelvet. 1959–73 között a nagykőrösi Arany János Gimnáziumban magyar, orosz, francia és latin nyelvet oktatott. Nyugdíjba vonulása után három évig a gimnázium könyvtárosa volt. 1976-tól a székesfehérvári belvárosi plébánián kisegítő lelkészi teendőket látott el. 1998-ban beköltözött a székesfehérvári papi otthonba. A következő évben szívinfarktust kapott, amelybe egy hét után belehalt.

Ir: MJTN 239–40; Ádám J.: P. Varga László SJ 1913–1999. ProvH 62. (1999. május–július) 52–3; Uő: P. Varga László SJ (1913–1999). MJV IV. 481–4; Miklósházy 54.született: 1913-07-16, Pusztaszabolcsbelépés: 1932-07-30, Bppapszentelés: 1943-06-23, Szegedmeghalt: 1999-07-6, Székesfehérvár