Veres Márton (Szentmártoni Ferenc)

1620. jún. 18. Székelyföld. Nyelv: magyar. SJ 1640. okt. 7. Bécs. Psz. 1654. Graz. F. 1659. okt. 9. 4 fog. prof. Bécs. †1665. jan. 25. Nagyszeben.

Székelyföldön született, Bécsben lépett be a Társaságba. A próbaévek után 1643-ban Győrben grammatikát tanított. 1644-ben Nagyszombatban kezdte bölcseleti tanulmányait, melyeket 1645-ben Passauban és 1646-ban Grazban folytatott. 1647–50-ben Gyöngyösön tanított középiskolában. Teológiai tanulmányait Grazban végezte 1651–4 között. 1654-ben szentelték pappá. 1655-ben Kolozsmonostoron, 1656–7-ben, s valószínűleg a következő évben is Gyulafehérvár székhellyel volt misszionárius. 1659-ben és 1663-ban az erdélyi misszió főnöke volt. 1665-ben Gyulafehérváron házfőnökként szerepelt, de még ez év elején Nagyszebenben meghalt.

Ir: Nom. III, 1770; Fekete Cs.: Apáczai utolsó vitája Veres Ferenc [sic!] jezsuitával. It 14. (2003) 5–6, 130–9.született: 1620-06-18, Székelyföldbelépés: 1640-10-7, Bécsfogadalom: 1659-10-9, Bécs, 4 fog. prof.papszentelés: 1654-0-0, Grazmeghalt: 1665-01-25, Nagyszebenbeszélt nyelvek: magyar