Wagner Károly

1732. ápr. 12. Zboró. Nyelv: magyar, szlovák. SJ 1747. okt. 14. Trencsén. Psz. 1760. Nagyszombat. F. 1765. aug. 15. 4 fog. prof. Nagyszombat. †1790. jan. 7. Kisszeben.

Zborón született, Egerből lépett be Trencsénben a Társaságba. A próbaidő után Győrben elvégezte a tanárképzőt. 1751-ben Eperjesen tanított grammatikát. 1752-től Kassán három évig bölcseletet tanult, és három évig a középiskolában tanított. Teológiai tanulmányait 1758–61-ben Nagyszombatban végezte. 1760-ban szentelték pappá. 1762-ben Szepeskáptalanban tanított. A következő évben Bazinban misszionárius volt. 1764-ben Besztercebányán végezte a harmadik próbaévet. A következő évben Nagyszombatban retorikát tanított. 1766–9-ig Szakolcán a tanárképzőben a latin nyelv tanára volt. 1770-ben Eperjesen csak az iskolaigazatói hivatalt viselte, ami azt jelentette, hogy kutatási munkára tették szabaddá. 1771–3-ban Nagyszombatban szónoklattant és egyháztörténelmet adott elő. A feloszlatás után a pozsonyi országos levéltárban dolgozott. 1777-től Budán az Egyetemi Könyvtár őre, valamint a pecsét- és címertan tanára volt. 1784-ben az egyetemen politikai okokból nyugdíjazták, ezért Kisszebenbe, családjához vonult vissza. Jó barátságban volt nemcsak Katona Istvánnal és Pray Györggyel, hanem a protestáns Cornides Dániellel is. Fontosak voltak forráskiadásai a Szepesség és Sáros megye egyházi és világi történelméhez, Várday Péter kalocsai érsek levelezése, valamint főúri családok négy kötetben megjelent történetének forrásai.

M: Oratio de sanctissimae virginis intaminato conceptui. Nagyszombat, 1759; Analecta Scepusii sacri et profani. Bécs–Pozsony–Kassa, 1774–8; Analecta […] Auditoribus distributa. Nagyszombat, 1776; Petri de Warda epistolae cum nonnullis Wladislai II regis Hungariae literis. Pozsony, 1776; Collectanea genealogico-historica illustrium Hungariae familiarum. Decas I–IV. Buda, 1778–1802; Diplomatarium Comitatus Sarosiensis. Pozsony, 1780. Ir: DHCJ IV. 4007; LKKOS 1492–3; MÉL II. 1019; Nom. III. 1795; Pe 1255; Petrik 1712–1860/III V; Po III/3 25169–71; Po Magyar 1604–5; So VIII. 938–9; St 386; Szi XIV. 1383–4; Vidákovics A.: Wagner Károly Mallyó Józsefhez intézett levelei. Bp., 1933; Hölvényi Gy.: Wagner K. könyvtára. Egyetemi Könyvtár Évkönyvei 3. (1966) 147–58; Uő: Wagner K. és a Bél iskola. Egyetemi Könyvtár Évkönyvei 5. (1970) 329–50; Uő: A magyar jezsuita történetírók és a jezsuita rend. MKSz 90. (1974) 232–48.született: 1732-04-12, Zboróbelépés: 1747-10-14, Trencsénfogadalom: 1765-08-15, Nagyszombat, 4 fog. prof.papszentelés: 1760-0-0, Nagyszombatmeghalt: 1790-01-7, Kisszebenbeszélt nyelvek: szlovák