Weiss Christoph

1616. febr. 11. Wolfsberg. Nyelv: német. SJ 1632. szept. 15. Leoben. Psz. 1647. Graz. F. 1650. szept. 29. 4 fog. prof. †1682. jún. 22. Bécs.

Az ausztriai Wolfsbergben született, Leobenben lépett be a Társaságba, ahol kétéves újoncideje után ugyancsak két évig tanult a tanárképzőben. 1637–9-ig Bécsben végezte a bölcseleti tanulmányokat. Utána két-két évig Sopronban és Grazban tanított. 1644–7-ig ugyanott volt teológus is. 1648-ban szentelték pappá. Ebben az évben Eberndorfban időzött. 1649-ben Judenburgban végezte a harmadik próbaévet. 1650–3-ig Grazban retorikát tanított. A következő évben Klagenfurtban a bölcselet tanára, majd 1655-ben Grazban a középiskola igazgatója és az iskolai színjátszás felelőse volt. 1656–8-ban Goriziában bölcseletet és kazuisztikát tanított. 1659–61-ig Nagyszombatban a teológiai kar dékánjaként és a teológia tanáraként működött. 1662–76 között Grazban egy évig szentírástant tanított és két évig Mária-kongregációt vezetett. 1665–8-ban a teológiai kar dékánja volt, majd 1676-ig, valószínűleg betegsége miatt, csak a gyóntatói hivatalt viselte. 1677-től előbb két évig Eberndorfban, majd haláláig a bécsi professzusházban lakott betegen.

M: Theses Theologicae de Incarnatione. Nagyszombat, 1661; Aspirationes sacrae Sodalis Mariani. Bécs, 1676. Ir: CPA II. 786; So VIII. 1035–6; St 393.született: 1616-02-11, Wolfsbergbelépés: 1632-09-15, Leobenfogadalom: 1650-09-29, 4 fog. prof.papszentelés: 1647-0-0, Grazmeghalt: 1682-06-22, Bécsbeszélt nyelvek: német